ODBORNÉ INFORMÁCIE / OLEJNINY  
Späť
Prečo a ako hnojiť na jeseň repku Autor textu: doc. Dr. Ing. Ladislav Ducsay (vystavené 30.10.2013)
Nové odrody ozimnej repky registrované v roku 2013 Autor textu: Ing. Janka Majdanová (vystavené 26.9.2013)
Výsledky skúšok s registrovanými odrodami ozimnej repky v roku 2012 Autor textu: Ing. Janka Majdanová (vystavené 19.9.2013)
Hlavné choroby slnečnice Autor textu: Ing. Peter Bokor, PhD. (vystavené 3.7.2013)
Ozdravenie a ochrana repky v skorom jarnom období Autori textu: Ing. Mária Lichvárová; RNDr. Darina Muchová; Ing. Stanislava Veličková, PhD. (vystavené 15.5.2013)
Ekonomika pestovania ozimnej repky v pestovateľskom ročníku 2011/2012 na ťažkých pôdach Autori textu: Ing. Jana Jakubová; Ing. Ladislav Kováč, PhD. (vystavené 20.3.2013)
Výsledky odrodových pokusov so slnečnicou Autor textu: Ing. Zuzana Puchríková (vystavené 27.2.2013)
Náklady na pestovanie slnečnice pri rôznom spôsobe obrábania pôdy Autori textu: Ing. Jana Jakubová; Ing. Ladislav Kováč, PhD.
(vystavené 31.1.2013)
Choroby repky II. Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 18.12.2012)
Choroby repky I. Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 12.12.2012)
Výživa repky olejnej a slnečnice ročnej bórom Autori textu: Peter Kováčik; Martina Galliková (vystavené 21.11.2012)
Helmintosporióza - významná choroba maku siateho Autori textu: RNDr. D. Muchová; Ing. M. Lichvárová; RNDr. F. Ondrejčák; Ing. S. Veličková, PhD. (vystavené 19.10.2012)
Úroveň výživy poľných plodín - Slnečnica ročná Autori textu: Ing. Štefan Gáborík; Ing. Juraj Uhliar (vystavené 22.8.2012)
Vlastnosti nových slnečnicových hybridov Autor textu: Ing. Zuzana Puchríková (vystavené 7.3.2012)
Kvalita slovenského maku. Aké sú jeho možnosti? Autori textu: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.; RNDr. Andrea Hlinková (vystavené 21.6.2011)
Odrody konopy siatej (Cannabis sativa L.) zapísané v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín k 15. marcu 2011 (vystavené 14.4.2011)
Hnojenie slnečnice Autor textu: doc. Ing. Peter Kováčik, CSc.(vystavené 5.4.2011)
Nárast produkcie fytomasy a olejnatosti slnečnice ročnej po hnojení biokalom Autori textu: doc. Dr. Ing. Richard Pospišil; Ing. Ladislav Režo (vystavené 22.9.2010)
Novinky v sortimente odrôd ozimnej repky Autor textu: Ing. Janka Majdanová (vystavené 20.7.2010)
Vplyv delenia dávok dusíka na úrodové parametre slnečnice ročnej Autor textu: doc. Ing. Peter Kováčik, CSc.(vystavené 7.6.2010)
Zásady efektívneho hnojenia morfínových makov Autor textu: doc. Ing. Peter Kováčik, CSc.(vystavené 2.6.2010)
Kvantitatívne a kvalitatívne parametre slnečnice ročnej po aplikácii biokalu Autori textu: doc. Ing. Zora Ondrejčíková; Ing. Ladislav Režo; doc. Ing. Richard Pospišil, Dr. (vystavené 28.5.2010)
Vplyv vhodného výberu hybridov na úspešnosť pestovania slnečnice ročnej Autor textu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (vystavené 21.4.2010)
Hnojení ozimé řepky na jaře Autori textu: Richter, R. - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, MZLU v Brně; Hřivna, L. - Ústav technologie potravin, MZLU v Brně (vystavené 15.3.2010)
Prosperující olejniny 2009 - sborník konference s mezinárodní účastí 4. časť (vystavené 2.2.2010)
Prosperující olejniny 2009 - sborník konference s mezinárodní účastí 3. časť (vystavené 2.2.2010)
Prosperující olejniny 2009 - sborník konference s mezinárodní účastí 2. časť (vystavené 2.2.2010)
Prosperující olejniny 2009 - sborník konference s mezinárodní účastí 1. časť (vystavené 2.2.2010)
Dopyt po repke olejke vo svete bude vyšší ako produkcia (zdroj: Agra Europe, č. 2361, 15. máj 2009, M/13)
Novoregistrované odrody a hybridy ozimnej repky olejky Autor textu: Ing. Janka Majdanová - ÚKSÚP HOS Beluša (vystavené 24.6.2009)
Alternatívy regulácie zaburinenosti v slnečnici ročnej (Helianthus annuus L.)
Autori textu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. - SPU Nitra; Ing. Monika Töröková - PD Nitrianska Blatnica
(vystavené 16.4.2009)
Nová registrovaná odroda maku siateho Orfeus - výsledky skúšok ÚKSÚP 2007 - 2008
Autori textu: Ing. Janka Majdanová - ÚKSÚP HOS Beluša a Mgr. Viktor Vrbovský, DiS. - OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
(vystavené 27.3.2009)
Výsledky odrodových pokusov s makom siatym Autor textu: Ing. Janka Majdanová (vystavené 26.3.2009)
Jarná repka - zaujímavá jarná plodina Autori textu: Ing. Janka Majdanová - ÚKSÚP - Beluša; Ing. Andrea Krkošová a Ing. Ervin Polák - Superosev, s.r.o. Borovce (vystavené 16.3.2009)
Výsledky pokusov z jesenného prihnojenia ozimnej repky
Autori textu: Ing. Ladislav Varga, PhD., prof. Ing. Otto Ložek, CSc., Doc. Dr. Ladislav Ducsay
Intenzívne pestovanie maku Autor textu: Pavel Cihlář
Súvislosti v RV a repka olejka Autor textu: Prof. Jan Vašák
Fungicídna ochrana a regulácia rastu repky olejnej Autor textu: Ing. Mária Sekerková, CSc.
Agroekonómia obilnín Autor textu: Prof. Jan Vašák
Registrácia insekticídu Rapid ponúka nové možnosti kontroly škodcov v repke a maku Autor textu: RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D.
Stav ozimnej repky po prezimovaní r. 2007 Autor textu: Ing. Marek Jambor
Repka a sladovnícky jačmeň Autor textu: Prof. Jan Vašák
Mak siaty Autor textu: Ing. Jarmila Pakanová
Ziskové pestovanie repky olejky Autor textu: Ing. Petr Portych
Tvorba úrody maku Autori textu: Ing. Jozef Balčák
Možnosti uplatnenia nových odrôd slnečnice Autor textu: Ing. Zuzana Hudecová
Výsledky štátnych odrodových skúšok slnečnice ročnej Autor textu: Ing. Zuzana Hudecová
Efektívnosť horčíka vo výžive repky olejky Autor textu: prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Potreba hnojenia repky sírou Autori textu: Ing. Pavel Zubal, CSc., Ing. Magda Bieliková, Ing. Marek Jambor
Poznámky k založeniu a ošetreniu porastov repky olejky Autor textu: Ing. Pavel Zubal, CSc.
Výživa slnečnice Autor textu: Ing. Stanislav Karaba