ODBORNÉ INFORMÁCIE / OKOPANINY  
Späť
Choroby zemiakov IV. Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 20.9.2013)
Choroby zemiakov III. Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 9.9.2013)
Choroby zemiakov II. Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 28.8.2013)
Choroby zemiakov I. Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 23.8.2013)
Úroveň výživy poľných plodín - Cukrová repa Autor textu: Ing. Štefan Gáborík (vystavené 28.8.2012)
Vplyv aplikácie granulovaného vermikompostu na úrodu zemiakov a kukurice Autor textu: Doc. Ing. Peter Kováčik, PhD. (vystavené 21.6.2012)
Pestovanie a využitie topinamburu Autori textu: Eva Nováková, PhDr. Daniela Oberučová (vystavené 1.6.2010) (zdroj: Naše pole 3/2011)
Zemiaky v roku 2010 Autor textu: Ing. Marián Tokár (vystavené 15.3.2011)
Výber odrôd zemiakov vhodných pre pestovanie na Slovensku Autor textu: Ing. Ján Heldák, PhD. (vystavené 11.5.2010) (zdroj: Naše pole 5/2010)
Vplyv klimatických zmien na pestovanie zemiakov Autor textu: Ing. Marián Tokár (vystavené 27.5.2009)
Vlastnosti nových odrôd zemiakov Autor textu: Ing. Marián Tokár (vystavené 17.3.2009)
Čo v sebe skrýva taký obyčajný zemiak Autor textu: Doc. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
Niektoré problémy pestovania čakanky obyčajnej na Slovensku Autori textu: Doc. Ing. Ivan Černý, PhD, Ing. Dušan Javor
Uskladňovanie zemiakov Autor textu: Doc. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
Obsah živín v pôde pod cukrovú repu a odporúčané dávky v hodnotení desaťročného obdobia Autori textu:Ing.Štefan Tóth, PhD., Ing.Božena Šoltýsová, PhD.
Riešenie problému vzchádzavosti cukrovej repy Autor textu: Ing. Štefan Tóth, PhD.
Perspektívne možnosti využitia biologicky aktívnych látok v systéme pestovania cukrovej repy Autor textu: Doc. Ing. Ivan ČERNÝ, PhD.
Rozhodujúce aspekty ošetrovania repy cukrovej Autori textu: Ing. Janka Žáková, CSc.; Ing. Štefan Žák, CSc.
Možnosti ovplyvnenia kvality cukrovej repy v druhej polovici vegetácie závlahou Autori textu: Prof. Ing. Ján Bízik, DrSc., Ing. Vladimír Zápotočný, Ing. Štefánia Malá
Vplyv závlahového režimu na úrody zemiakov Autor textu: Ing. Vladimír Zápotočný
Rozhodujúce faktory tvorby úrody a kvality zemiakov. Autori textu: Ing. Ľuboš Koľ, prof. Ing. Dušan Kulík, PhD.
Stav pestovania zemiakov na Slovensku a jeho perspektívy. Autori textu: Ing. Ján Heldák, PhD., Ing. Július Daniš