ODBORNÉ INFORMÁCIE / OBILNINY  
Späť
DATABÁZA ODRÔD PŠENICE
Klimatické prvky a kontaminácia pšenice fuzáriovým mykotoxínom Autori textu: Ing. Valéria Šudyová, PhD.; Ing. Svetlana Šliková, PhD. (vystavené 11.2.2014)
Vplyv morforegulátora na úrodu a modelovanie porastu najpestovanejších odrôd ovsa siateho v SR Autori textu: Ing. Peter Hozlár PhD.;
Ing. Daniela Valčuhová
(vystavené 18.6.2013)
Optimalizácia agrotechniky ovsa Autori textu: Ing. Peter Hozlár PhD.; Ing. Daniela Valčuhová (vystavené 12.6.2013)
Vplyv hnojenia a odrody na produkčnú schopnosť pšenice letnej f. ozimná pri monokultúrnom pestovaní Autor textu: Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD. (vystavené 18.1.2013)
Choroby jačmeňa III. - Choroby listov, klasov a zŕn Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 15.11.2012)
Choroby jačmeňa II. - Choroby listov II. Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 14.11.2012)
Choroby jačmeňa I. - Choroby listov a bázy stebla Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 25.9.2012)
Choroby pšenice III. - Choroby klasov a zŕn Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 18.9.2012)
Choroby pšenice II. - Choroby listov pšenice Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 13.6.2012)
Choroby pšenice I. - Pleseň snežná a choroby bázy stebla Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 12.6.2012)
Charakteristika odrodovej skladby ovsa siateho a nahého pre výsev v roku 2012 Autori textu: Ing. Peter Hozlár PhD.; Ing. Daniela Dvončová (vystavené 6.6.2012)
Možnosti pestovania andských pseudocereálií Autor textu: Ing. Iveta Čičová, PhD. (zdroj: Naše pole 1/2012, str. 28-29) (vystavené 14.3.2012)
Stav ozimných obilnín pred zimou Autori textu: Ing. Roman Hašana, PhD.; Ing. Rastislav Bušo, PhD.; Ing. Štefan Žák, CSc. (vystavené 9.2.2012)
Vplyv rôznych technológií spracovania pôdy, odrody a hnojenia na produkciu pšenice letnej f. ozimnej Autori textu: Ing. Štefan Žák, CSc.; Ing. Soňa Gavurníková, PhD. (vystavené 24.11.2011)
Súčasné trendy vo výskume a šľachtení ovsa v Európe a vo svete Autori textu: Ing. Peter Hozlár PhD.; Ing. Daniela Dvončová (vystavené 7.7.2011)
Možnosti využitia cirokov na Východoslovenskej nížine Autor textu: Ing. Ladislav Kováč, PhD. (vystavené 10.6.2011)
Nové sladovnícke odrody jarného jačmeňa Autor textu: Ing. Marián Svorad (zdroj: Naše pole 2/2011, str. 22-23) (vystavené 3.5.2011)
Quo vadis šľachtenie pšenice? Autori textu: Ing. Ľubomír Rückschloss; Ing. Andrea Hanková, PhD.; Ing. Daniela Valčuhová (vystavené 27.4.2011)
Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titanit na fytomasu pšenice letnej f. ozimnej Autori textu: doc. Ing. Peter Kováčik, CSc.; Martin Vician (vystavené 5.4.2011)
Molekulárna diagnostika patogéna Drechslera tritici-repentis pomocou PCR Autori textu: Mgr. Martina Hudcovicová, PhD.; Ing. Jozef Gubiš, PhD. (vystavené 8.3.2011)
Obilniny v súčasnosti a vo výhľade Autor textu: prof. Ján Vašák, CSc. (zdroj: publikácia DAS “Ako udržať ziskovosť pestovania obilnín?”) (vystavené 15.2.2011)
Pestovanie jačmeňa siateho jarného s nahým zrnom Autor textu: Ing. Eva Candráková, PhD. (vystavené 8.2.2011)
Buriny v obilninách na Slovensku Autor textu: Ing. Štefan Týr, PhD. (zdroj: publikácia DAS “Ako udržať ziskovosť pestovania obilnín?”) (vystavené 4.2.2011)
Produkcia zrna a energetická efektívnosť rôznych pestovateľských technológií pšenice letnej formy ozimnej Autori textu: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil; Ing. Ladislav Režo (vystavené 20.12.2010)
Úrody a kvalita jačmeňa jarného po hnojení biokalom Autori textu: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil; Ing. Marián Mano (vystavené 20.12.2010)
Produkcia, kvalita a energetická výkonnosť odrôd pšenice ozimnej Autor textu: Ing. Roman Hašana, PhD. (vystavené 20.12.2010)
Dormancia sladovníckeho jačmeňa Autor textu: Ing. Miriam Líšková, PhD. (vystavené 24.9.2010)
Vlastnosti nových odrôd pšenice letnej, forma ozimná zapísaných do listiny registrovaných odrôd v rokoch 2009 a 2010 Autor textu: Ing. Eva Herzová (vystavené 9.9.2010)
Fungicídy verzus fyziologická škvrnitosť pšenice Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 2.8.2010)
Výživa jačmeňa jarného dusíkom, fosforom a draslíkom Autor textu: doc. Ing. Peter Kováčik, CSc. (vystavené 28.6.2010)
Hnojenie jačmeňa jarného dusíkom v rastovej fáze odnožovanie Autor textu: doc. Ing. Peter Kováčik, CSc. (vystavené 22.6.2010)
Vplyv počasia na výskyt a škodlivosť chorôb obilnín v roku 2009 Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 11.11.2009)
Vplyv hnojenia na produkčný proces ozimnej pšenice Autor textu: doc. Ing. Eva Hanáčková, PhD. (vystavené 29.10.2009)
Podmienky zachovania kvality zrna pri zbere Autor textu: Ing. Ján Mareček, PhD. (vystavené 18.8.2009)
Vplyv mimokoreňovej výživy na kvalitu úrody jačmeňa siateho jarného Autor textu: Ing. Eva Candráková, PhD. (vystavené 10.7.2009)
Aký bol stav ozimných obilnín na jar po prezimovaní? Autor textu: Ing. Roman Hašana, PhD. a kol. (vystavené 12.6.2009)
Obilniny 2009 - šetriť alebo nešetriť na fungicídoch? Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 11.5.2009)
Možnosti ovplyvnenia technologickej kvality ovsa Autori textu: Ing. Daniela Dvončová, Ing. Roman Hašana, PhD., Ing. Peter Hozlár, PhD., doc. Ing. Peter Kováčik, CSc. (vystavené 19.1.2009)
Jačmeň pre svetový trh Autor textu: Prof. Jan Vašák
Jačmeň jarný sladovnícky Autor textu: Prof. Jan Vašák
Jesenné hnojenie pšenice a jačmeňa Autor textu:Ing. Ladislav Halás, PhD.
Ekonomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej pri dvoch spôsoboch zakladania porastov Autor textu: Ing. Pavol Balla, PhD.
Osobitosti pestovania tvrdej pšenice Autori textu: doc.Ing. Mária Karabínová, PhD., Ing. Tomáš Upohlav
Hnojenie- významný faktor znižovania závislosti úrod od poveternostných podmienok Autori textu: Ing. Pavel Jamriška, CSc., Ing. Ľubomír Rückschloss, Ing. Roman Hašana
Zásady zakladania porastov pšenice letnej formy ozimnej Autor textu:doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Zásady hnojenia a výživy ozimných obilnín Autor textu: Ing. Radoslav Bujnovský, CSc.
Ako ďalej v šľachtení a pestovaní obilnín v podmienkach trvale udržateľného poľnohospodárstva Autor textu: Ing. Martin Užík, DrSc.
Niektoré nové aspekty v agrotechnike kukurice Autor textu: doc. Dr. Ing. Richard Pospišil
Optimalizácia jarného prihnojovania ozimnej pšenice s N pri minimalizácii vyplavovania N z pôdy pomocou analýzy pôdy a dusíkového modelu Autor textu: Ing. Jozef Vidovič, CSc.
Biologická inventarizácia porastu ozimnej pšenice Autor textu: Ing. Jozef Vidovič, CSc.
Výživa a hnojenie kukurice na siláž Autor textu: Ing. Ján Priadka
Technologické opatrenia pri realizácii pôdoochrannej technológie sejby kukurice do neobrobenej pôdy Autor textu: Ing. Ján Priadka