ODBORNÉ INFORMÁCIE / KRMOVINY  
Späť
Pestovanie ďateliny lúčnej a lucerny siatej v horskej oblasti Autori textu: Ing. Iveta Ilavská, PhD.; Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD.; Ing. Norbert Britaňák, PhD. (vystavené 20.8.2013)
Náklady pestovateľského procesu viacročných krmovín Autori textu: Ing. Ladislav Kováč, PhD.; Ing. Jana Jakubová (vystavené 18.7.2013)
Silážovanie bielkovinových krmív Autori textu: Dr. Jaroslav Langer; Ing. Pavel Struhár (vystavené 26.6.2013)
Najefektívnejším zdrojom bielkovín pre dojnice je lucernová siláž Autor textu: Ing. Ľubica Rajčáková, PhD. (vystavené 21.5.2013)
Využívanie a kŕmna hodnota horských kosných lúk Autor textu: Ing. Stela Jendrišáková, PhD. (vystavené 28.1.2013)
Kvalitná kukuričná siláž - dôležitý faktor vysokej produkcie mlieka Autori textu: Miroslav Juráček; Daniel Bíro; Milan Šimko; Branislav Gálik; Michal Rolinec (vystavené 7.11.2012)
Výskyt mykotoxínov v čerstvej lucerne a v lucernových silážach Autor textu: Ing. Tomáš Kitz (vystavené 23.10.2012)
Výživná hodnota objemových krmovín z dočasných trávnych porastov Autori textu: Ing. Miriam Kizeková, PhD.; Ing. Jozef Čunderlík, PhD.; Ing. Jana Martincová, PhD. (vystavené 19.9.2012)
Ďatelinotrávne miešanky - zdroj kvalitného objemového krmiva Autori textu: Ing. Iveta Ilavská, PhD.; Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD.; Ing. Norbert Britaňák, PhD. (vystavené 10.9.2012)
Agroenviromentálne opatrenia versus kvalita objemových krmovín Autori textu: Ing. Stela Jendrišáková, PhD.; Ing. Miriam Kizeková, PhD. (vystavené 7.8.2012)
Vplyv výsevku na produkciu stoklasu horského Autor textu: Ing. Katarína Kolenová (vystavené 19.12.2011)
Porovnanie produkčnej schopnosti lucerny siatej na ornej pôde a v príseve do trvalých trávnych porastov v marginálnej oblasti Slovenska Autori textu: Ing. Norbert Britaňák, PhD.; Ing. Iveta Ilavská, PhD.; Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD. (vystavené 14.9.2011)
Hospodársky významná zaburinenosť a druhová diverzita burín v kukurici na zrno pestovanej v integrovanom a low input systéme Autori textu: Ing. Štefan Žák, CSc.; Ing. Soňa Gavurníková (vystavené 3.5.2011)
Lupina biela ako krmovina Autor textu: Ing. Danica Šariková, CSc. (vystavené 10.12.2010)
Netradičné kŕmne plodiny Autori textu: Ing. Ľuboš Vozár, PhD.; prof. Ing. Ján Jančovič, PhD. (vystavené 24.11.2010)
Vplyv probiotických aditív na fermentáciu a nutričné charakteristiky lucernovej a ovseno - hrachovej (peluškovej) siláže Autori textu: MVDr. Andrej Marcin, CSc.; Ing. Božena Šoltysová, PhD. (vystavené 9.11.2010)
Pestovanie kukurice siatej na siláž Autori textu: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil; Ing. Marián Mano (vystavené 20.7.2010)
Pratotechnika v jarnom období Autor textu: Ing. Milan Michalec, CSc. (vystavené 12.5.2010)
Ekologická obnova druhovo bohatých lúk a európsky projekt SALVERE Autori textu: Ing. Miriam Kizeková; Ing. Norbert Britaňák PhD.; Mgr. Ľubomír Hanzes PhD.; Ing. Jozef Čunderlík PhD.; Ing. Jana Martincová; RNDr. Ľudovít Ondrášek, CSc. (vystavené 27.1.2010)
Vplyv spracovania pôdy, odrody a hnojenia na úrodu kukurice na siláž Autor textu: Ing. Štefan Žák, CSc.(vystavené 16.12.2009)
Ako vybrať ten správny silážny prípravok? Autor textu: Ing. Peter Lukáč (vystavené 6.10.2009)
Rozbory objemových krmív Autor textu: MVDr. Tomáš Mitrík (vystavené 2.10.2009)
Efektívna výroba objemových krmív - odber vzoriek a dôležité súvislosti Autor textu: MVDr. Tomáš Mitrík, Prof. MVDr. Vladimír Vajda, CSc. (vystavené 2.10.2009)
Efektívna výroba kukuričnej siláže - obsah sušiny a silážna zrelosť Autor textu: MVDr. Tomáš Mitrík, Prof. MVDr. Vladimír Vajda, CSc. (vystavené 23.9.2009)
Efektívna výroba kukuričnej siláže - monitoring silážnej zrelosti Autor textu: MVDr. Tomáš Mitrík (vystavené 23.9.2009)
Systém kosieb lucernových porastov Autor textu: Ing. František Mikle (vystavené 30.6.2009)
Zásady a perspektívy pestovania krmovín na ornej pôde Autori textu: Ing. Ľuboš Vozár, PhD.; prof. Ing. Ján Jančovič, PhD. (vystavené 12.6.2009)
Využívanie trvalých trávnych porastov pasením Autor textu: Ing. Jaroslav Golecký, PhD. (vystavené 2.6.2009)
Registrované odrody ďateliny lúčnej v Slovenskej republike Autor textu: Ing. Ľubomír Bašta (vystavené 21.5.2009)
Zelená daň ako stimulácia Autori textu: Mgr. Alena Rogožníková, RNDr. Štefan Pollák (vystavené 7.5.2009)
Silážovanie lucerny siatej Autori textu: Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.; Ing. Roman Mlynár (vystavené 17.4.2009)
Porovnanie energetickej bilancie kukurice na zrno pestovanej v integrovanom a konvenčnom systéme Autor textu: Ing. Štefan Žák, CSc.
Potravinárske a nepotravinárske využitie poľnohospodárskej komodity kukurice Autor textu: Ing. Adriana Baráková
Problémy silážovania ďateliny lúčnej Autori textu: Ing. Ľubica Rajčáková PhD., Ing. Milan Gallo, PhD., Ing. Roman Mlynár
Mikroskopické huby a mykotoxíny zhoršujú hygienickú kvalitu vyrábaných krmív Autori textu: Ing. Ľubica Rajčáková, PhD., Ing. Roman Mlynár
Kukurica cukrová, pukancová ako lahôdková zelenina Autor textu: Štefan Barkoci
Možnosti a predpoklady zlepšovania úrodnosti TTP Autori textu: Ing. Elemír Tišliar, CSc., Emília Citarová
Súčasnosť a budúcnosť trvalých trávnych porastov na Východoslovenskej nížine Autori textu: Ing. Ladislav Kováč, PhD., Ing. Rastislav Mati, CSc., Ing. Pavol Porvaz, PhD.
Niekoľko poznámok ku konzervácii kukurice Autori textu: Ing. Stanislav Knotek, CSc., Ing. Jaroslav Přikryl, CSc., prof. Ing. Rudolf Holúbek, DrSc.
Kvalita siláží je ovplyvňovaná mnohými faktormi Autor textu: Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.
Chov vysokoprodukčných dojníc zvyšuje požiadavky na kvalitu trávnych siláží Autor textu: Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.
Silážovanie ďatelinovín si vyžaduje disciplínu Autor textu: Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.
Kukurica v záhradke Autor textu: Ing. Fülöp Jozef
Výroba kvalitných siláží z trávnych porastov a zásady silážovania kukurice Autori textu: Ing. Miroslav Polák - Ing. Mariana Čunderlíková
Ako dosiahnuť maximálne množstvo živín v kukuričnej siláži Autor textu: Prof. Ing. Daniel Bíro, CSc.
Zvyšovanie mliekového potenciálu lepším využívaním trávnych porastov Autor textu: prof. Ing. Rudolf Holúbek, DrSc.
Progresívne technológie zberu trvalých trávnych porastov Autori textu: Ing. Milan Michalec, CSc.; Ing. Katarína Maťúšová
Vičenec vikolistý - nedocenená krmovina Autor textu: Ing. Martin Rovaš
Zakladanie porastov ďatelinovín v lete Autor textu: doc. Ing. H. Gregorová, CSc.
Uplatnenie zakonzervovanej trávnej hmoty vo výžive dojníc Autori textu: Ing. Miroslav Polák - Ing. Mariana Čunderlíková
Vplyv obsahu burín na kvalitu krmu trávnych porastov Autor textu: doc. Ing. Ján Novák, PhD.
Odrody ďatelín a tráv pre kŕmne využitie registrované v roku 2002 Autor textu: Ing. Pavlík Eugen
Zber viacročných krmovín na ornej pôde Autori textu: Ing. Ján Jančovič, PhD., Ing. Ľuboš Vozár
Lúky a pasienky - základňa zdravej výživy dobytka Autori textu: Ing. Elemír Tišliar, CSc., Ing. Milan Michalec, CSc., Emília Citarová
Jednoduché miešanky ďateliny lúčnej s trávami Autor textu: Ing. František Mikle
Druhy tráv pre lucernotrávne miešanky Autor textu: Ing. František Mikle