ODBORNÉ INFORMÁCIE / ENERGETICKÉ RASTLINY  
Späť
Ekologické palivo z trávnych porastov Autori textu: RNDr. Štefan Pollák; Ing. Martin Lieskovský PhD.; Ing. Mariana Jančová, PhD.
(vystavené 11.3.2014)
Produkcia biomasy nových odrôd vŕby košikárskej (Salix viminalis L.) Autori textu: Ing. Ján Daniel; Ing. Michal Medvecký (vystavené 23.1.2014)
Pestovanie sidy obojpohlavnej (Sida Hermaphrodita L.) pre energetické využitie Autori textu: Ing. A. Žofajová, PhD.; Mgr. M. Gubišová;
Ing. J. Gubiš, PhD.; Ing. K. Bojnanská; Ing. P. Porvaz, PhD.
(Zdroj: Naše pole 10/2013, str. 18-19) (vystavené 9.10.2013)
Pestovanie láskavca (Amaranthus) na výrobu bioplynu Autor textu: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil (vystavené 15.8.2013)
Hnojenie kukurice na energetické využitie Autori textu: Ing. Katarína Hrčková; Ing. Roman Hašana PhD.; Ing. Rastislav Bušo PhD.;
Ing. Štefan Žák CSc.
(vystavené 29.11.2012)
Využitie menej produktívnych pôd na pestovanie energetických plodín Autor textu: Ing. Eva Pekárová (vystavené 8.12.2010)
Perspektíva a ekonomika pestovania repky na energetické účely Autori textu: Ing. Gabriela Šrojtová; Ing. Štefan Tóth, PhD. (vystavené 16.11.2010)
Plantáže na pestovanie jatrofy začínajú lákať investorov (Zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.7-8, str.9) (vystavené 13.10.2010)
Ozdobnica čínska (Miscanthus sinensis) - perspektívna energetická rastlina Autori textu: Mgr. Marcela Gubišová; Ing. Jozef Gubiš, PhD.; Ing. Alžbeta Žofajová, PhD.; Ing. Pavol Porvaz, PhD. (vystavené 24.5.2010)
Trsteník obyčajný - menej známa energetická rastlina Autori textu: Ing. Alžbeta Žofajová, PhD.; Ing. Pavol Porvaz, PhD.; Ing. Jozef Gubiš, PhD. (vystavené 15.12.2009)
Energetické plodiny - ako ďalej? (2. časť) Autori textu: kolektív autorov (vystavené 16.11.2009)
Energetické plodiny - ako ďalej? (1. časť) Autori textu: kolektív autorov (vystavené 16.9.2009)
Energetické rastliny v podmienkach Východoslovenskej nížiny Autor textu: Ing.Pavol Porvaz, PhD. (vystavené 4.9.2009)