Logo UKSUP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

 
 

Pohánkovec ovíjavý

Fallopia convolvulus (L.)Á.LÖWE (POLCO)

Jednoročná poliehavá alebo ovíjavá páperistá alebo pomúčená až 1 m dlhá bylina rastúca na celom území Slovenska. Byľ je hranatá, listy trojuholníkovité na báze široko šípovité 20-60×10-50 mm veľké a končisté. Kvety v klbkách tvoriace riedke paklasy, koruna vonku zelenkastá a vo vnútri biela, plodom je jemne zrnitá matne čierna 4-5 mm dlhá nažka na stopke až 3 mm dlhej (nad ½ článkovaná). Kvitne v júli – októbri a jedna rastlina vyprodukuje 200-600 semien. Rastie na vlhkých výživných a mierne kyslých piesočnatých i hlinitých pôdach. Škodí vo všetkých plodinách (v riedkych obilninách môže spôsobovať poľahnutie porastov a sťažuje zber). Klíči skoro na jar z hĺbky 90-120 mm (v lete väčšinou neklíči, potrebuje dostatok vody), byľ sa otáča doprava.

Možnosti ochrany

Herbicídnych prípravkov na ochranu obilnín je široké spektrum a možno ich použiť v PRE aplikácii, t.j. do 3 dní po sejbe (X-Pand, Stomp 330 E/400 SC) alebo v POST aplikácii, t.j. buriny v klíčnych listoch až 2 pravých listoch (Grodyl 75 WG, Sekator, Balance – len v pšenici ozimnej), Bifenix N, Foxtar D, Exel D+, Duplosan DP - aj do semenných porastov tráv, Optica Trio - aj do semenných porastov tráv, Kantor - aj do semenných porastov tráv, Glean 75 WG, Golem, Assert 250 EC/M Plus, Monitor 75 WDG – len pšenica ozimná, Logran 75 WG, Affinity WG, Aurora Turbo, Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC, Buctril M, Aminex D, Lintur 75 WG).

Kukuricu možno PRE ošetriť s Atranex 50 SC/80 WP, Santrazin 500 SC, Sanzin 50 SC, Flotrazin 50 SC, Gesaprim 90 WG, Zeazin S-40, Primextra Gold 720 EC (aj EPOST a POST), Stomp 330 E/400 SC, Gesagard 80 WP/500 FW/500 SC, Prometrex 50 WP/50 SC, Python (aj sója), Click 500 SC, Bladex 50 WP/50 SC. POST možno ošetrovať herbicídom Ring 80 WG, Refine T (aj lúky a pasienky).

Prípravky Lontrel 300, Cliophar 300 SL, Legend 300, Desormone Liquid 60 SL, Dicopur D, Herboxone, Esteron, Weedmaster, Lancet, Mustang, Starane 250 EC/400 EW/Super, Tomigan 250 EC, Banvel 480 S, Cadence, Megano sú použiteľné v obilninách aj kukurici.

Strukoviny možno úspešne chrániť PRE aplikáciou Stomp 330 E/400 SC, Gesagard 80 WP/500 FW/500 SC Prometrex 50 WP/50 SC, Topogard 50 WP/500 SC alebo POST aplikovaním Asulox 40 (použitie aj v ľane a viac ročných krmovinách),Pulsar, Bolero, Escort.

PRE aplikáciou v repe cukrovej ošetrujeme s Nortron Super v TM kombináciách aj POST (ale pohánkovec nesmie prekročiť štádium klíčnych listov), Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC, Betoxon 65 WG, Pyramin Turbo, Venzar 80 WP a POST aplikáciou s Lontrel 300, Cliophar 300 SL, Legend 300, Synbetan D Forte/P Forte, D-Etho, P-Etho, Betanal Expert, Betan Optimum, Tandem Stefes, Burex Eko, Cerberus Eko. Zemiaky možno ochrániť v PRE aplikácii herbicídom Stomp 330 E/400 SC, Topogard 50 WP/500 SC (aj POST).

Olejniny PRE ošetrujeme prípravkom Bifenix (slnečnica), Stomp 330 E/400 SC (slnečnica), Gesagard 80 WP/500 FW/500 SC a Prometrex 50 WP/50 SC (slnečnica), Kerb 50 W/Flo (repka), Teridox 500 EC (repka), Goal 2 E a Galigan 240 EC (slnečnica) alebo POST aplikáciou s Lontrel 300, Cliophar 300 SL, Legend 300 (repka), Starane 250 EC a Tomigan 250 EC (repka, mak).

Ostatné plodiny možno ošetriť herbicídom Alanap L (uhorky), Goal 2 E a Galigan 240 EC (cibuľová zelenina), Stomp 330 E/400 SC (zelenina), Gesagard 80 WP/500 FW/500 SC, Prometrex 50 WP/50 SC (zelenina), Kerb 50 W/Flo (čakanka, ďatelinoviny, bobuľoviny). POST možno použiť Lontrel 300, Cliophar 300 SL, Legend 300 (ľan, zelenina); Starane 250 EC, Tomigan 250 EC (lúky a pasienky); Glean 75 WG, Golem (ľan, semenné porasty tráv); Garlon 4 (lúky a pasienky, úhor, nepoľnohospodárska pôda).

V posledných rokoch sa na území Slovenska začínajú výrazne presadzovať nové druhy pohánkovcov (predtým krídlatky). Trváce 1,5-2 (3) m vysoké byliny, listy krátko stopkaté 50-150 (150-300) mm dlhé vajcovito trojuholníkovité na báze uťaté (japonský) až plytko srdcovité znenáhla tupo končisté (sachalinský) a celistvookrajové. Kvety biele (japonský), zelené alebo žltkasté (sachalinský) po 2-3 (5-6) vo zväzočkoch tvoriacich paklasy. Plodom je krídlatá 4 mm dlhá lesklá nažka, kvitne v júli – októbri.

•pohánkovec japonský-Fallopia japonica HOUTT. (syn.: krídlatka japonská–Reynoutria japonica HOUTT.) - POLCU.

•pohánkovec sachalinský–Fallopia sachalinensis (F.SCHMIDT.)RONCE DECR. (syn.: Reynoutria sachalinensis (F.SCMIDT.)NAKAI) – REYSA.

Vystavené: 21.1.2004

Autor textu: Ing. Pavol Kohaut