logo SAV
Slovenská akadémia vied
Parazitologický ústav Košice - oddelenie rastlinnej nematodológie
Hlinkova 3
040 01 Košice
e-mail: renco@saske.sk
 
 


Nematódy poškodzujú zeleninu

Hrčkotvorné nematódy rodu Meloidogyne parazitujú na mnohých hostiteľských rastlinách vrátane poľnohospodárskych plodín a vyznačujú sa veľkou rozmnožovacou schopnosťou. Vo svete sú veľmi rozšírené najmä však v teplých a tropických klimatických pásmach. Na území Slovenska boli doteraz zistené dva druhy tohoto rodu nematód - M. incognita a M. hapla.

Vývinový cyklus

Začína na jar, keď larvy druhého vývinového štádia, dlhé približne 0,4 až 0,5 mm vnikajú do koreňov hostiteľskej rastliny, ústnym bodcom tzv. styletom vyciciavajú obsah buniek a produkujú látky ktoré sú pre rastlinu toxické. Vznikajú veľké tzv. gigantické bunky. Larvy postupne hrubnú a vyvíjajú sa vnútri koreňových pletív až do dospelosti . Dospelá samička po oplodnení produkuje vajíčka, ktorých môže byť až 500. Na rozdiel od tzv. cystotvorných druhov nematód napr. háďatko repné Heterodera schachtii alebo háďatko zemiakové Globodera rostochiensis ktorých vývin je do tohoto štádia rovnaký, sa samička po ukončení produkcie vajíčok nemení na cystu s pevným obalom plnú vajíčok, ktorá sa po dozretí uvoľní do pôdy, ale ostáva v podobe akýchsi mäkkých útvarov - hrčiek v koreni. Usadené samičky háďatka Meloidogyne spp. majú telo hruškovitého tvaru, pretiahnuté, dlhé od 0,5 do 1 mm, vytvárajú tzv. želatínový vak, v ktorom sa z vyprodukovaných vajíčok vyvinú larvy druhého vývinového štádia, ktoré opäť napádajú korene rastlín a vývinový cyklus začína odznova. V závislosti od klimatických podmienok a druhu hostiteľa trvá celý cyklus 30 až 50 dní, v skleníkoch alebo v teplejších klimatických oblastiach (na juhu Slovenska) sa môže vyvinúť aj viac generácii do roka. Prezimovanie háďatka prebieha v pôde v štádiu vajíčka v želatínovom vaku.

Symptómy napadnutia

Prvým, voľným okom viditeľným príznakom napadnutia rastliny háďatkom je jej vädnutie. Nakoľko larvy háďatka poškodzujú bunky koreňov a vodivé pletivá, rastlina má obmedzený prísun vody a živín s pôdy. Môže dôjsť k úplnému, alebo tzv. kruhovitému výpadu porastu pričom rastliny čiastočne alebo úplne odumierajú. Ak napadnutú rastlinu vyberieme s pôdy, zistíme že má korene značne zdeformované, zhrubnuté s veľkým množstvom hrčiek plných nematód.

Ak v záhrade, alebo skleníku či fóliovníku nájdeme zvädnuté rastliny zeleniny, skúsme sa pozrieť, čí príčinou ich zvädnutia nie je práve toto háďatko. Ako na to? Opatrne vytrhneme rastlinu s pôdy a ak na koreňoch nájdeme biele hrčky je to dôkaz o prítomnosti háďatka.

Možnosti ochrany

Predovšetkým je potrebné dodržiavať karanténne opatrenia, aby sa nematódy nerozširovali napadnutými rastlinami ale pôdou či náradím. Najmä pri zakladaní skleníkov by sme mali pôdu sterilizovať napr. horúcou parou, do ktorej potom vysádzame iba zdravé priesady zeleniny o ktorých vieme, že pochádzajú z nekontaminovanej pôdy.

Tiež je možné preventívne ošetriť priesady namočením do teplej vody (45,5 oC) na jednu hodinu.

Ak už máme či už v skleníku alebo na voľnej ploche pôdu zamorenú háďatkom je možné ju chemicky ošetriť prípravkami ako sú Bassamid granulát, Furadan, Nemacur, Temik 10G.

Napadnuté rastliny môžeme zničiť, najlepšie spálením aj s koreňovým systémom. Nikdy ich nesmieme použiť na kompostovanie.

V prípade podozrenia na výskyt háďatka na väčších pestovateľských plochách je stále platným opatrením striedanie plodín. Zaradenie obilnín alebo kukurice do osevného postupu, ktoré nie sú hostiteľmi háďatka môžeme znížiť populácia parazita. Podobne aj dôkladným ničením burín (napr. púpava), ktoré môžu byť rezervoárovými hostiteľmi háďatka.

Obr. 1: Koreňový systém paradajky napadnutý hrčkotvorným háďatkom Meloidogyne incognita

Obr. 2: Koreňový systém paradajky napadnutý hrčkotvorným háďatkom Meloidogyne incognita

Obr. 3: Výpad porastu skleníkových uhoriek napadnutých hrčkotvorným háďatkom Meloidogyne incognita

Vystavené 18. 2. 2010

Autor textu: Ing. Marek Renčo, PhD.