Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky - HOS Želiezovce
Ul. kpt. Nálepku 65
937 01 Želiezovce
e-mail: eva.herzova@uksup.sk
 
 


Vlastnosti nových odrôd pšenice letnej, forma ozimná zapísaných do listiny registrovaných odrôd v rokoch 2009 a 2010

Pšenica ozimná má v Slovenskej republike v štruktúre plodín rozhodujúce postavenie a patrí medzi plodiny, ktoré vedia využiť produkčný potenciál prostredia v ktorom sa pestujú.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava, odbor odrodového skúšobníctva, zabezpečuje štátne odrodové skúšky u všetkých plodín. Na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok so pšenicou ozimnou bolo v roku 2009 a 2010 schválených 27 návrhov na registráciu nových odrôd pšenice letnej-forma ozimná. Jedná sa o odrody Bohemia, IS Agape, Raduza, IS Median, Septer, Sultan, Tacitus , Hermina, Akira, Báthoryčka, Bekend, Bombasta, Faustina, Gallus, Idyla, Iridium, IS Ezopus, IS Questor, Midas, Pannonikus, Seladon, Silvanus, Viglanka, Viola, Skagen, Complet, Winnetou.

Bohemia - Udržiavateľom odrody Bohemia je firma Selgen a.s., Praha, Jankovcova 18, Praha, ŠS Uhřetice, CZ. Bohemia je úrodná odroda vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach. Bohemia má lepší zdravotný stav ako kontrolné odrody. Odroda má priemernú mlynársku kvalitu, nakoľko počas skúšok mala menej vyrovnanú objemovú hmotnosť zrna. Výťažnosť múk má nižšiu a menej vyrovnanú než kontrolná odroda Ilona. Bohemia v zrne dosahovala vyšší obsah NL a obsah lepku. Číslo poklesu mala na úrovni odrody Ilona alebo vyššie. Má dobrú väznosť vody múkou, ale slabšiu farinografickú kvalitu. Hodnotenie potravinárskej kvality je 7-6.

IS Agape - Udržiavateľom odrody IS Agape je firma Istropol Solary a.s., Horné Mýto, č.267, SK. IS Agape je menej úrodná odroda vhodná pre pestovanie v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. IS Agape mala počas skúšok lepší zdravotný stav ako kontrolné odrody. IS Agape počas skúšok dosahovala vysokú objemovú hmotnosť zrna a dobrú výťažnosť múk. Odroda má v zrne vysoký obsah NL a dobrý obsah silného lepku. Hodnotu čísla poklesu mala dobrú na úrovni odrody Ilona, alebo o niečo nižšiu. Odroda dosahovala vysokú sedimentačnú hodnotu Zelenýho testu .Odroda má vysoké číslo farinografickej kvality. Jedná sa o potravinársku pšenicu s kvalitou vhodnou pre zlepšovanie kvality slabých múk. Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-9.

IS Median - Udržiavateľom odrody IS Median je firma Istropol Solary a.s., Horné Mýto, č.267, SK. Odroda IS Median počas skúšok dosahovala priemerné úrody. Odroda je vhodná pre pestovanie v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. IS Median má priemerný zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd. Odroda má vysokú objemovú hmotnosť zrna a dobrú výťažnosť múk, lepšiu ako kontrolná odroda Ilona. Odroda má dobrý obsah NL a dobrý obsah lepku v zrne. Odroda má dobré číslo farinografickej kvality približne na úrovni odrody Ilona. Odroda má dobrú väznosť vody múkou, a však menší merný objem pečiva. Hodnotenie potravinárskej kvality je 7-8.

Raduza - Udržiavateľom odrody Raduza je firma Selgen a.s., Praha, Jankovcova 18, Praha, ŠS Uhřetice, CZ. Odroda Raduza počas skúšok dosahovala priemerné úrody, odroda je vhodná pre pestovanie v repárskej a zemiakarskej výrobnej oblasti, kde dosahuje dobré a stabilné úrody. Raduza má priemerný zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda priemernú až slabšiu. Odroda má vysokú objemovú hmotnosť zrna a priemernú až dobrú výťažnosť predných múk. V roku 2006 boli u odrody zaznamenané nižšie a menej stabilné hodnoty čísla poklesu. Obsah NL má odroda na úrovni kontrolnej odrody Ilona a obsah lepku má Raduza o niečo vyšší. Číslo farinografickej kvality ,ako aj merný objem pečiva má odroda nižší ako kontrolná odroda Ilona. Hodnotenie potravinárskej kvality je 7-6.

Septer - Udržiavateľom odrody Septer je firma Limagrain GmbH, Salder Strasse 4 D, 31226 Peine-Rosenthal Germany. Odroda Septer je neskorá odroda, ktorá počas skúšok dosahovala dobré úrody. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach, ale najmä repárskej a zemiakarskej výrobnej oblasti, kde dosahuje dobré a stabilné úrody. Septer má priemerný zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd. Odroda Septer mala objemovú hmotnosť zrna počas skúšok vyššiu, ale v roku 2007 menej stabilnú. Počas skúšok odroda mala vyšší obsah dusíkatých látok, ako aj obsah lepku. Merný objem pečiva mala odroda na úrovni kontrolnej odrody Ilona. Číslo poklesu mala odroda vyhovujúce, mierny pokles hodnôt bol zaznamenaný v roku 2006. Hodnotenie kvality je 7-6.

Sultan - Udržiavateľom odrody Sultan je firma Selgen a.s., Praha, Jankovcova 18, Praha , ŠS Stupice, CZ. Odroda Sultan počas skúšok dosahovala priemerné úrody. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach vyššie úrody dosahuje najmä v zemiakarskej výrobnej oblasti. Sultan má priemerný zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd. Odroda má veľmi dobrú mlynársku kvalitu, s dobrou výťažnosťou múky a objemovou hmotnosťou zrna. Odroda má dobrú tvrdosť zrna. Sultan má v zrne vyšší obsah NL a lepku a dobrú hodnotu čísla poklesu ,ako aj hodnotu Zelenýho testu. Farinografickú kvalitu má na úrovni kontrolnej odrody Ilona. Objem pečiva má vyšší ako odroda Ilona. Hodnotenie potravinárskej kvality je 8.

Tacitus - Udržiavateľom odrody je firma Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Saatzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf A. Odroda Tacitus je vysoko úrodná odroda, ktorá počas skúšok dosahovala vysoké úrody vo všetkých výrobných oblastiach. Tacitus má zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd alebo o niečo lepší. Počas skúšok odroda mala dobrú objemovú hmotnosť a priemernú výťažnosť predných múk. Odroda má stredne tvrdé zrno. Obsah NL v zrne má o niečo vyšší než kontrolná odroda Ilona, obsah mokrého lepku má o niečo nižší. Číslo poklesu mala odroda počas skúšok stabilné. Odroda dosahovala nižší objem pečiva než odroda Ilona. Hodnotenie kvality je 7-6.

Akira - Udržiavateľom odrody Akira je firma Limagrain Nederland B.V.,P.O. Box 1, 4410 AA Rilland, NL. Akira je úrodná odroda vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach. Akira má lepší zdravotný stav ako kontrolné odrody . Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda slabú, odolnosť proti poliehaniu má priemernú až dobrú. Počas skúšok odroda dosahovala dobrú objemovú hmotnosť a výťažnosť múk a mala dobrú a stabilnú hodnotu čísla poklesu. Obsah dusíkatých látok a mokrého lepku má odroda priemerný, hodnotu Zelenyho testu má dobrú. Hodnotenie potravinárskej kvality je 7.

Báthoryčka - Udržiavateľom odrody Báthoryčka je firma RAGT CZECH, s.r.o., Branišovice 1, CZ. Počas skúšok odroda Báthoryčka dosahovala priemerné úrody je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. Báthoryčka má lepší zdravotný stav ako kontrolné odrody. Počas skúšok odroda dosahovala dobrú objemovú hmotnosť, s dobrou výťažnosťou múk. Odroda má dobrý obsah dusíkatých látok a dobrý obsah lepku. Odroda má nižšie číslo farinografickej kvality než kontrolná odroda Ilona. Hodnotenie potravinárskej kvality je 6.

Bekend - Udržiavateľom odrody Bekend je firma RAGT CZECH,s.r.o., Branišovice 1 ,CZ. Počas skúšok odroda Bekend dosahovala priemerné úrody a je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. Bekend má lepší zdravotný stav ako kontrolné odrody. Odroda má priemernú, ale stabilnú objemovú hmotnosť zrna a vysokú výťažnosť predných múk. Odroda počas skúšok dosahovala o málo nižší obsah bielkovín a lepku než odroda Ilona. Číslo poklesu má odroda nižšie než kontrolná odroda Ilona. Odroda má nižšiu väznosť vody múkou, ale má dobrú stabilitu cesta a dobré senzorické hodnotenie pečiva. Hodnotenie potravinárskej kvality je 6-7.

Bombasta - Udržiavateľom odrody Bombasta je firma RAGT CZECH, s.r.o., Branišovice 1, CZ. Počas skúšok odroda Bombasta dosahovala priemerné úrody a je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a teplejšej repárskej výrobnej oblasti. Bombasta má zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd. Odroda má dobrú objemovú hmotnosť a vysokú výťažnosť múk, lepšiu ako kontrolná odroda Ilona. Odroda má dobrý obsah dusíkatých látok a dobrý obsah pomerne silného lepku. Hodnotenie potravinárskej kvality je 7.

Faustina - Udržiavateľom odrody Seladon je firma SELGEN, a.s., Šľachtiteľská stanica Úhřetice, 538 32 Úhřetice, CZ. Počas skúšok odroda dosahovala dobré úrody v kukuričnej , ale najmä v zemiakarskej výrobnej oblasti. Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda slabšiu, približne na úrovni odrody Torysa, odolnosť proti poliehaniu má priemernú. Zdravotný stav odrody je na úrovni kontrolných odrôd až slabší. Odroda má dobrú objemovú hmotnosť, ale nízku výťažnosť múk. Odroda má nízky obsah dusíkatých látok. Zelenyho test a farinografickú kvalitu má odroda nízku. Odroda má nízku väznosť vody múkou, nízku stabilitu cesta a slabšie senzorické hodnotenie pečiva. Hodnotenie potravinárskej kvality je 4.

Gallus - Udržiavateľom odrody je SAATZUCHT DONAU GesmbH & CoKG, Saatzuchtstrasse 11 Probstdorf, AT. Počas skúšok odroda dosahovala nižšie úrody ako bola priemerná úroda kontrolných odrôd a je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a teplejšej repárskej výrobnej oblasti. Gallus má zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd. Odroda dosahuje veľmi dobrú objemovú hmotnosťzrna a má vysoký obsah dusíkatých látok a lepku , ktorý má občas priemernú kvalitu. Číslo poklesu dosahuje dobré hodnoty. Odroda má vysokú väznosť vody múkou a dobrý objem pečiva s dobrým tvarom a senzorickým hodnotením. Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-7.

Hermina - Udržiavateľom odrody Hermina je firma Selgen a.s., Praha, Jankovcova 18, Praha, ŠS Stupice, CZ. Odroda Hermina počas skúšok dosahovala vysoké úrody. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach vysoké a stabilné úrody dosahuje v repárskej a najmä zemiakarskej výrobnej oblasti. Hermina má priemerný zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd. Počas skúšok odroda mala nízku výťažnosť múk, dobrý obsah bielkovín a lepku. Lepok však nemá dobrú kvalitu. Hodnoty Zelenýho testu má odroda nízke, nízka je i farinografická kvalita . Merný objem pečiva má odroda vysoký, ale má zlé senzorické hodnotenie. Hodnotenie potravinárskej kvality je 3.

Idyla - Udržiavateľom odrody Idyla je firma RAGT CZECH,s.r.o., Branišovice 1, CZ. Počas skúšok odroda Idyla dosahovala priemerné úrody a je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach. Idyla má zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd až lepší.Odroda má dobrú objemovú hmotnosť zrna a vysokú výťažnosť predných múk. Obsah dusíkatých látok a obsah lepku má približne na úrovni odrody Ilona. Hodnotu Zelenyho testu má nižšiu než odroda Ilona. Väznosť vody múkou má priemernú. Hodnotenie potravinárskej kvality je 6-7.

Iridium - Udržiavateľom odrody je SA MOMONT HENNETTE ET SES FILS, Mons en Pevele-FR . Počas skúšok odroda Iridium dosahovala priemerné úrody a je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach. Iridium má zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd až lepší. Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda slabú, odolnosť proti poliehaniu má dobrú. Objemovú hmotnosť zrna môže mať odroda priemernú až nižšiu , výťažnosť predných múk má dobrú. Odroda má dobrý obsah dusíkatých látok a dobrý obsah silného lepku. Hodnoty Zelenyho testu a hodnoty čísla poklesu má vysoké. Objem pečiva, jeho tvar a senzorické hodnotenie má v priemere na úrovni odrody Ilona. Hodnotenie potravinárskej kvality odrody je 7.

IS Ezopus - Udržiavateľom odrody IS Ezopus je firma ISTROPOL Solary a.s., Horné Mýto č.267. Počas skúšok odroda dosahovala nižšie úrody ako bola priemerná úroda kontrolných odrôd a je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a teplejšej repárskej výrobnej oblasti. IS Ezopus má zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd až lepší. IS Ezopus počas skúšok mal veľmi dobrú potravinársku kvalitu. Odroda počas skúšok dosahovala vysokú objemovú hmotnosť zrna s dobrou výťažnosťou predných múk. Odroda má vysoký obsah dusíkatých látok, ako aj vysoký obsah kvalitného lepku a stabilné číslo poklesu. Väznosť vody múkou má vysokú až veľmi vysokú. Objem pečivá má odroda dobrý, ako aj tvar pečiva a senzorické hodnotenie. Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-9.

IS Questor - Udržiavateľom odrody IS Questor je firma ISTROPOL Solary a.s., Horné Mýto č.267. Počas skúšok odroda dosahovala nižšie úrody ako bola priemerná úroda kontrolných odrôd a je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a teplejšej repárskej výrobnej oblasti. IS Questor má zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd. Odroda počas skúšok dosahovala dobrú objemovú hmotnosť s dobrou výťažnosťou predných múk na úrovni kontrolnej odrody Ilony. Odroda má vysoký obsah dusíkatých látok, ako aj vysoký obsah kvalitného lepku a stabilné číslo poklesu. Hodnoty Zelenyho testu má vysoké. Väznosť vody múkou má dobrú. Objem pečivá má dobrý, ako aj tvar pečiva a senzorické hodnotenie. Hodnotenie potravinárskej kvality je 7-8.

Midas - Udržiavateľom odrody je SAATZUCHT DONAU GesmbH & CoKG, Saatzuchtstrasse 11 Probstdorf, AT. Počas skúšok odroda dosahovala o málo nižšie úrody ako bola priemerná úroda kontrolných odrôd a je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Midas má zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd až lepší. Počas skúšok sa odroda vyznačovala vysokou objemovou hmotnosťou zrna a výťažnosťou predných múk. Odroda má veľmi vysoký obsah dusíkatých látok a pomerne silného lepku. Odroda má vysoké hodnoty Zelenyho testu a stabilné číslo poklesu. Odroda má dobrú väznosť vody múkou, ako aj veľmi dobrý objem pečiva s priemerným tvarom a senzorickým hodnotením na úrovni odrody Ilona. Hodnotenie potravinárskej kvality je 8.

Pannonikus - Udržiavateľom odrody je SAATZUCHT DONAU GesmbH & CoKG, Saatzuchtstrasse 11 Probstdorf, AT. Počas skúšok odroda dosahovala nižšie úrody ako bola priemerná úroda kontrolných odrôd. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Pannonikus má zdravotný stav na úrovni kontrolných odrôd až lepší. Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda slabú, odolnosť proti poliehaniu má dobrú. Odroda má veľké zrno. Počas skúšok sa odroda vyznačovala vysokou objemovou hmotnosťou zrna a výťažnosťou predných múk. Odroda má veľmi vysoký obsah dusíkatých látok a veľmi vysoký obsah silného lepku. Odroda má vysoké hodnoty Zelenyho testu a stabilné číslo poklesu. Odroda má veľmi dobrú väznosť vody múkou, ako aj priemerný objem pečiva s tvarom a senzorickým hodnotením na úrovni odrody Ilona. Hodnotenie potravinárskej kvality je 8.

Seladon - Udržiavateľom odrody Seladon je firma SELGEN, a.s. Šľachtiteľská stanica Stupice, Sibřina, CZ. Seladon je úrodná odroda vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach. Seladon má priemerný zdravotný stav. Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda slabú, odolnosť proti poliehaniu má priemernú. Odroda má dobrú objemovú hmotnosť a výťažnosť predných múk. Odroda má dobrý obsah stredne silného lepku a vysoké číslo poklesu. Obsah dusíkatých látok a hodnotu Zelenyho testu má nižšiu. Odroda má vysokú väznosť vody múkou má však slabšiu stabilitu cesta a občas sklon praskaniu pečiva .Hodnotenie potravinárskej kvality je 6.

Silvanus - Udržiavateľom odrody Silvanus je firma HORDEUM s.r.o. Nový Dvor 1052 Sládkovičovo, SK. Počas skúšok odroda Silvanus dosahovala priemerné úrody približne na úrovni kontrolných odrôd. Odroda je vhodná pre pestovanie v chladnejšej repárskej a v zemiakarskej výrobnej oblasti. Silvanus má priemerný zdravotný stav. Odroda má objemovú hmotnosť zrna mierne vyššiu než kontrolná odroda Ilona má však nízku výťažnosť predných múk. Odroda má dobrý obsah dusíkatých látok a stredne silného lepku. Odroda má slabšiu hodnotu Zelenyho testu a číslo poklesu má nižšie a menej stabilné než kontrolná odroda Ilona. Hodnotenie potravinárskej kvality je 5-6.

Viglanka - Udržiavateľom odrody Viglanka je firma CVRV Piešťany, VŠS Vígľaš -Pstruša, SK. Viglanka je úrodná odroda vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach. Viglanka má priemerný zdravotný stav. Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda priemernú až dobrú. Odroda má veľké zrno a veľmi dobrú objemovú hmotnosť. Výťažnosť predných múk má na úrovni odrody Ilona. Počas skúšok dosahovala odroda dobrú a stabilnú hodnotu čísla poklesu. Obsah dusíkatých látok a silného lepku má odroda dobrý a vyšší ako odroda Ilona. Hodnotu Zelenyho testu má vysokú. Hodnotenie potravinárskej kvality je 7-8.

Viola - Udržiavateľom odrody Viola je firma HORDEUM s.r.o. Nový Dvor 1052 Sládkovičovo, SK. Počas skúšok odroda Viola dosahovala priemerné úrody približne na úrovni kontrolných odrôd. Odroda je vhodná pre pestovanie kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. Viola má priemerný zdravotný stav. Odroda počas skúšok mala nižšiu objemovú hmotnosť zrna a menej stabilnú výťažnosť predných múk. Odroda má dobrý obsah dusíkatých látok a vyšší obsah lepku slabšej kvality. Hodnoty Zelenyho testu nižšie. Číslo poklesu má stabilné, ale nižšie než kontrolná odroda Ilona. Hodnotenie potravinárskej kvality je 5-6.

Skagen - Udržiavateľom odrody je W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co.KG Bielefelder Str.223, D. Odroda Skagen dosahovala dobré úrody len zemiakárskej výrobnej oblasti. Skagen má priemerný až dobrý zdravotný stav. Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda dobrú. Odroda dosahovala počas skúšok nízku objemovú hmotnosť zrna a priemernú až slabšiu stabilitu cesta. Odroda má dobrý obsah dusíkatých látok a vyšší obsah lepku. Číslo poklesu má stabilné, ale vyššie než kontrolná odroda Ilona. Vzhľadom na nízku objemovú hmotnosť je hodnotenie kvality 4-5.

Complet - Udržiavateľom odrody je Saatzucht Firlbeck GmbH & Co .KG Johan-Firlbeck-Str.20, 94348 Atting, D. Odroda Complet dosahovala dobré úrody vo všetkých výrobných oblastiach a má priemerný zdravotný stav. Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda priemernú. Počas skúšok odroda dosahovala vysokú objemovú hmotnosť s dobrou výťažnosťou múk. Odroda má dobrú hodnotu čísla poklesu, stredný až dobrý obsah lepku. Odroda má horšie hodnotenie farinografickej kvality ako odroda Ilona, ako aj menej stabilný objem pečiva . Hodnotenie potravinárskej kvality je 6-7.

Winnetou - Udržiavateľom odrody je Saatzucht Firlbeck GmbH & Co .KG Johan-Firlbeck-Str.20, 94348 Atting, D. Počas skúšok odroda Winnetou dosahovala vysoké úrody vo všetkých výrobných oblastiach a má priemerný až dobrý zdravotný stav. Odolnosť proti vyzimovaniu má slabú. Odroda Winnetou nebola skúšaná na potravinársku kvalitu.


Vysvetlivky: a)vlastnosti b) skorosť zrenia c) kvalita
a)veľmi dobrý = 9 dobrý = 7 stredný=5 slabý=3 veľmi slabý=1
b)veľmi skorá = 9 skorá = 7 stredná=5 neskorá=3 veľmi neskorá=1
c)veľmi dobrá = 9-8 dobrá = 7-6 priemerná až slabšia =5-6 slabá až žiadna 4-1 nebola sledovaná -
Odporúčané pestovať: K= kukuričná oblasť, R= repárska oblasť, Z= zemiakarská oblasť

Vystavené 9.9.2010

Autor textu: Ing. Eva Herzová