Šľachtiteľská stanica a.s., Levočské Lúky 2
054 01 Levoča, Tel.: 053/442 77 71, Fax: 053/442 77 71
Spät DATABÁZA TRÁV
  Kostrava červená LEVOČSKÁ /Festuca rubra L. /
  Kostrava lúčna LEVOČSKA /Festuca pratensis Huds./
  Kostrava trsteníkovitá KORETA /Festuca arundinacea Schreb./
  Kostrava trstenikovitá LEKORA /Festuca aruninacea Schreb./
  Lipnica lúčna LEA /Poa pratensis L./
  Lipnica lúčna LEA /Poa pratensis L./
  Mätonoh trváci MARLOT /Lolium perenne L. /
  Mätonoh trváci METROPOL /Lolium perenne L./
  Mätonoh trváci Pastel / Lolium pratenne L. /
  Ovsík obyčajný LEVOČSKÝ /Arrhenatherum elatius Presl./
  Psiarka lúčna LEVOČSKA /Alopecurus pratensis L./
  Psinček obrovský LEVOČSKÝ /Agrostis stolonifera L./
  Psinček obrovský POLAR /Agrostis gigantea Roth./
  Reznačka laločnatá DACTYLA /Dactylis glomerata L./
  Reznačka laločnatá RELA /Dactylis glomerata L./
  Timotejka lúčna LEMA / Phleum pratense L. /
  Timotejka lúčna LEVOČSKÁ /Phleum pratense L./
  Timotejka lúčna TIMOLA /Phleum pratense L./
  Timotejka uzlatá LATIMA /Phleum nodosum L. = Phleum bertolonni DC./
  Trojštet žltkastý HORAL /Trisetum flavescens P. Beauv./
  Trojštet žltkastý LEVOČSKÝ /Trisetum flavescens P. Beauv./


Do 1. júla 1941, ktorým stanica začala oficálnu činnosť, nebolo v Podtatranskej oblasti jedinej stanice, ktorá by sa zaoberala aktuálnou problematikou, najmä výskumom krmovín a zemiakov. Po presídlení Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych z Košíc do Spišskej Novej Vsi v roku 1939, ku ktorému došlo v dôsledku vojnových udalostí, bolo potrebné zriadiť na Spiši výskunú stanicu ako výkonný orgán výskuných ústavov.

Vedením Štátnej výskumnej a šľachtiteľskej stanice poľnohospodárstva poverili akademika Malocha, ktorému výdatne pomáhal ako zásupca J. Tokár. V máji 1941 vysadili v Levočských Lúkach po prvý raz 3352 kmeňových materských rastlín tráv a ďatelinovín. Pôdny fond pozostával z 34,84 ha.


Šľachtiteľská činnosť

Šľachtiteľská stanica počas dlhoročnej odbornej činnosti vyšľachtila 20 odrôd tráv a jednu odrodu krmného kelu. Udržiavacie šľachtenie je zabezpečované na ploche 26 ha, kde množenie osiva tráv v generáciach SE1,SE2 sa zabezpečuje na ploche 23,5 ha pri produkcii 3,5 t trávneho semena. Výrobené osivo v celom rozsahu použijú ako množiteľský materiál obchodno-semenárske organizácie. Novošľachtenie tráv v roku 2003 sa bude robiť na ploche 4,15 ha. Cieľom novošľachtenia tráv je vyšľachtenie nových odrôd pre ĺúčné, pasienkové a trávnikové využívanie. Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky a.s. má tohto času v Štátnych odrodových skúškach nasledovné kmene tráv:
  • kostrava červena LL - 70/ 37 trávnikový typ v druhom roku skúšania
  • kostrava ovčia LL - 81/18 trávnikový typ v druhom roku skúšania
  • psinček biely LL - LU 18 trávnikový typ v prvom roku skúšania