Šľachtiteľská stanica a.s., Levočské Lúky 2
054 01 Levoča, Tel.: 053/442 77 71, Fax: 053/442 77 71
Spät DATABÁZA TRÁV
  Kostrava červená LEVOČSKÁ /Festuca rubra L. /
  Kostrava lúčna LEVOČSKA /Festuca pratensis Huds./
  Kostrava trsteníkovitá KORETA /Festuca arundinacea Schreb./
  Kostrava trstenikovitá LEKORA /Festuca aruninacea Schreb./
  Lipnica lúčna LEA /Poa pratensis L./
  Lipnica lúčna LEA /Poa pratensis L./
  Mätonoh trváci MARLOT /Lolium perenne L. /
  Mätonoh trváci METROPOL /Lolium perenne L./
  Mätonoh trváci Pastel / Lolium pratenne L. /
  Ovsík obyčajný LEVOČSKÝ /Arrhenatherum elatius Presl./
  Psiarka lúčna LEVOČSKA /Alopecurus pratensis L./
  Psinček obrovský LEVOČSKÝ /Agrostis stolonifera L./
  Psinček obrovský POLAR /Agrostis gigantea Roth./
  Reznačka laločnatá DACTYLA /Dactylis glomerata L./
  Reznačka laločnatá RELA /Dactylis glomerata L./
  Timotejka lúčna LEMA / Phleum pratense L. /
  Timotejka lúčna LEVOČSKÁ /Phleum pratense L./
  Timotejka lúčna TIMOLA /Phleum pratense L./
  Timotejka uzlatá LATIMA /Phleum nodosum L. = Phleum bertolonni DC./
  Trojštet žltkastý HORAL /Trisetum flavescens P. Beauv./
  Trojštet žltkastý LEVOČSKÝ /Trisetum flavescens P. Beauv./


Do 1. júla 1941, ktorým stanica začala oficálnu činnosť, nebolo v Podtatranskej oblasti jedinej stanice, ktorá by sa zaoberala aktuálnou problematikou, najmä výskumom krmovín a zemiakov. Po presídlení Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych z Košíc do Spišskej Novej Vsi v roku 1939, ku ktorému došlo v dôsledku vojnových udalostí, bolo potrebné zriadiť na Spiši výskunú stanicu ako výkonný orgán výskuných ústavov.

Vedením Štátnej výskumnej a šľachtiteľskej stanice poľnohospodárstva poverili akademika Malocha, ktorému výdatne pomáhal ako zásupca J. Tokár. V máji 1941 vysadili v Levočských Lúkach po prvý raz 3352 kmeňových materských rastlín tráv a ďatelinovín. Pôdny fond pozostával z 34,84 ha.


Obchodná činnosť

Šľachtiteľská stanica ponúka pre svojich obchodných partnerov:
  a) Trávne miešanky:
  Parkové
  • Univerzal
  • Exluzív
  • Golfová zmes
  • Luxusná
  • Midi pre suchšie a drsnejšie stanovištia
  • Zmes Levočské Lúky
  Lúčne
  • Na senážovanie
  • Pre drsnejšie pôdnoklimatické podmienky
  • Skorá lúčna miešanka
  • Poloneskorá lúčna miešanka
  Pasienkové
  • Skorá miešanka
  • Poloneskorá miešanka
  • Neskorá miešanka
  Technické
  • Protierózna miešanka
  • Miešanky pre komunikačné trávniky
  • Miešanky pre spevňovanie svahov
  • Miešanky pre suchšie stanovištia
  Špeciálne
  • Miešanky s využitím vlastných odrôd tráv vhodných aj pre drsnejšie pôdnoklimatické podmienky
  b) Výroba a realizácia trávnikových kobercov podľa vlastnej odskúšanej receptúry
  c) Úprava záhrad, verejnej zelene, sadové a vegetačné úpravy