Logo VUZ
Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 
 

Priama sejba liečivých rastlín

Požiadavky na pestovanie liečivých rastlín sú podobné ako pri pestovaní poľnohospodárskych plodín. Liečivé rastliny vyžadujú pôdy prevažne dobre spracované, bohaté na živiny a s vhodnými klimatickými podmienkami. Čím vyššie výnosy hmoty dávajú, tým náročnejšie sú na pôdu a na množstvo živín v pôde. Preto nie je správny názor, že liečivé rastliny sa hodia len pre pôdy podradné. Každá liečivá rastlina potrebuje inú pôdu. Požiadavky jednotlivých rastlín nemožno zovšeobecňovať a preto bývajú uvádzané u jednotlivých druhov rastlín samostatne.

Na pole sejeme jemné semená do starostlivo pripravenej, čistej pôdy. Niektoré semená vysievame len na povrch bez pritlačenia, iné sa pritlačia, niektoré sa plytko zapracujú do pôdy. Čím je semeno jemnejšie, tým väčšiu pozornosť musíme venovať jeho siatiu. Niektoré drobné semená sejeme do plytkých riadkov čerstvo pripravených, aby neobschli, nakoľko sa tým umožní rýchlejšie vzchádzadnie. Na väčších plochách sejeme jemné semená špeciálnymi sejacími strojmi, väčšie semená sa dajú siať aj bežnými sejacími strojmi. Vzdialenosť medzi riadkami volíme podľa veľkosti rastlín. Jednoročné liečivé rastliny sejeme na jar, dvojročné vysievame obvykle v októbri alebo novembri podľa vhodnosti podmienok.

Rastliny do zimy zakorenia. Môžu prezimovať aj na pôvodnom záhone, ktorý prípadne prikryjeme na zimu zeminou, v ktorej je hodne slamy.

Skôr, než pristúpime k samotnému výsevu, je potrebné vedieť ešte niekoľko dôležitých informácií.

Poloha pozemku je veľmi dôležitá. Ak sú rastliny pestované vo svojom prirodzenom prostredí, vyvíjajú sa dobre a poskytujú výborný zber s vysokým obsahom účinných látok. Je dobré, ak je v blízkosti voda. Vo výrobných oblastiach kukuričných t. j. najteplejších nachádzajú priaznivé podmienky rastliny s veľkými nárokmi na teplo. Do horských a podhorských oblastí sú vhodné rastliny skromnejšie nielen na teplo ale i na druh a úrodnosť pôdy. Rastliny obsahujúce éterické oleje potrebujú suché a teplé podnebie a priamy dopad slnečných lúčov.

Hnojenie je u liečivých rastlín veľmi rôzne. Niektoré neznášajú maštaľný hnoj, prospieva im skôr kompost, niektoré hnojenie nevyžadujú. Pri hnojení sa riadime zásadou, že k jednoročným rastlinám dávame hnojivá len na jeden rok. U dvojročných a viacročných zásobujeme pôdu hnojivami na celé obdobie a potom podľa možnosti prihnojujeme priemyselnými hnojivami. Tiež je dobré pravidelné vápnenie za 3-4 roky.

Liečivé rastliny pestované pre list a vňať vyžadujú okrem hnojenia fosforečného a draselného aj dostatok dusíkatých látok. Rastliny pestované pre kvet a semeno podľa druhov rastlín potrebujú hnojenie zvlášť fosforečnými a čiastočne draselnými hnojivami. Liečivé rastliny aromatické a koreninové rastliny pestované pre koreň vyžadujú okrem hlbokých pôd hnojenie draselnými hnojivami.

Predplodiny – Dôležité je, aby predplodina zanechávala pozemok v dobrom kultúrnom stave, t. j. čistý, bez burín. Pre túto požiadavku sú vhodnými predplodinami hnojené okopaniny alebo strukoviny, ale vhodné sú aj obilniny.

Nejedovaté rastliny nikdy nepestujeme po jedovatých. Jednoročné je pri pestovaní možné kombinovať s dvojročnými.

Príprava pôdy má byť starostlivá. Niektoré rastliny, ktoré sa pestujú pre semená so silicami (rasca, fenikel, koriander, aníz) vyžadujú podobnú prípravu pôdy ako obilniny. Iné, ktoré sa pestujú pre vňať, vyžadujú záhradnícku prípravu pôdy. Také rastliny, ktoré sa pestujú pre koreň, vyžadujú hlbokú orbu ako okopaniny.

Na väčších plochách pôdu treba hlboko zorať. Keď dávame liečivé rastliny po okopaninách, stačí jedna orba do hĺbky 20 – 30 cm. Na jar sa pozemok posmykuje, potom sa spracuje 2-3-krát kultivátorom alebo bránami. Potom sa povalcuje. Pri siatí je dôležité dbať na to, aby sa v pôde udržala čo najdlhšie vlaha. Pri príprave pozemku je potrebné zbaviť pôdu od burín ešte pred výsevom.Vystavené: 26.5. 2005

Autor textu: Irena Majorová