Logo VUZ Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Priama sejba liečivých rastlín

Dnes, keď registrujeme prudký úbytok voľne rastúcich liečivých rastlín v prírode, sme nútení pestovať ich ako kultúry. Územie Slovenska je svojou polohou, prírodnými podmienkami, pôdou i podnebím veľmi vhodné na ich pestovanie. Podnebie celého Slovenska je na ich pestovanie priaznivé, avšak pre jednotlivé lokality je potrebné vybrať tie rastliny, ktoré sa tam najlepšie hodia a majú tam optimálne vegetačné podmienky. Južne časti Slovenska, ktoré sú otvorené pre južné vetry a od severu sú chránené lesnatými vrchmi sú vhodné na pestovanie aromatických a silicových rastlín. Na močaristých miestach zase pestujeme rastliny, ktoré si vyžadujú vlhké prostredie.

Liečivé rastliny vyžadujú pôdy prevažne dobre spracované, bohaté na živiny a s vhodnými klimatickými podmienkami. Čím vyššie výnosy hmoty očakávame, tým sú náročnejšie na pôdu a na množstvo živín v  nej. Rastliny pestované na semeno majú podobné požiadavky na pôdu ako obilniny a tie, ktoré pestujeme pre koreň okrem toho aj pôdy dostatočne hlboké.

Pri sejbe a sadení platí zásada, že semeno jednoročných rastlín vysievame na pozemok na jar. Semeno dvojročných vysievame už na jeseň, aby do zimy zakorenili. Trváce rastliny rozmnožujeme semenami alebo vegetatívne a to na jar, prípadne na jeseň, podľa druhu, pôdnych a klimatických podmienok.

Pred samotným výsevom je potrebné venovať pozornosť starostlivej príprave pôdy. Na väčších plochách treba pôdu hlboko zorať. Ak vysievame liečivé rastliny po okopaninách, postačí jedna orba do hĺbky 20-30 cm. Po obilninách najskôr podmietame a až potom nasleduje hlboká orba. Na jar sa pozemok posmykuje a spracuje 2-3-krát kultivátorom alebo bránami. Potom sa povalcuje. Po urovnaní sa môže vysievať. Vrstva upravená na siatie musí byť dostatočne uľahnutá, jemne skyprená, aby kapilárna voda prenikla k semenu, čím mu zabezpečí stálu vlahu.

Na malých plochách v záhradkách si pôdu pripravíme podobne ako na pestovanie zeleniny alebo kvetov. Musíme pamätať na to, že ideme vysievať drobné semienka, preto pôda musí byť jemne spracovaná. Zvlášť treba venovať pozornosť vyčisteniu pozemku od burín a to nielen preto, že buriny kultúre škodia, ale i preto že ju znehodnocujú. Preto je lepšie buriny odstrániť už pred samotným výsevom a nie až vtedy, keď už rastliny vzišli.

Na vývoj a výnos liečivých rastlín pôsobí aj výber predplodiny. Dôležité je, aby predplodina zanechala pozemok v dobrom kultúrnom stave, čistom, bez burín. Pre túto požiadavku najviac vyhovujú hnojené okopaniny alebo strukoviny.

Nejedovaté rastliny nesmieme pestovať po jedovatých. Po jedovatých rastlinách pestujeme také, ktoré sa od nich líšia vzhľadom (zemiaky, mrkva, kapusta …).

Semená majú byť bez prímesí burín, zdravé a klíčivé. Semená mnohých druhov časom strácajú klíčivosť, niektoré druhy dokonca už po niekoľkých mesiacoch. Semená niektorých druhov rastlín vyžadujú premrznutie, preto sa musia vysievať buď na jeseň, alebo sa vysejú v zimných mesiacoch do debničiek, polejú sa a vystavia sa v priebehu zimy mrazu.

Drobné semená je vhodné miešať so suchým pieskom alebo pilinami, aby sa dali ľahšie vysievať, zvlášť pri riadkovej sejbe. Ak ich zmiešame s drevenými pilinami, lepšie klíčia, pretože tak nevysychajú. Niektoré semená potrebujú na klíčenie dlhšiu dobu. Preto sa často k takýmto pridáva malá prímes iných – rýchlejšie klíčiacich rastlín, aby riadkovali a tak sa umožní rozrušovať prísušok a ničiť buriny skôr, ako vysiate rastliny vzídu.

Každý druh rastlín vyžaduje určitý spon, ktorý určuje veľkosť a rozrastanie jednotlivých rastlín. Niektoré semená sa vysievajú na povrch (ktoré klíčia na svetle) bez pritlačenia, iné sa pritlačia a zasa iné sa zapracujú plytko do pôdy. Niektoré drobné semená sejeme do plytkých jarčekov čerstvo pripravených, aby neobschli, pretože je umožnené rýchlejšie vzchádzanie.

Vysiate políčka podľa potreby jemne zavlažíme. Po vzídení porast ošetrujeme častým kyprením, odstraňovaním burín, polievaním a prípadným prihnojovaním. Aby sa dali tieto práce robiť čo najjednoduchšie, treba voliť vhodnú šírku riadkov, aby bolo možné použiť i ručné alebo motorové náradie alebo stroje.

Keď porast liečivých rastlín založíme po vhodnej predplodine, potom porast nie je zvlášť náročný na hnojenie. Úmerné prihnojenie kombinovanými hnojivami, ale predovšetkým pravidelné dávky kompostu do pôdy, prípadne i maštaľného hnoja, to sú zdravé zásady výživy rastlín platné i pre liečivé rastliny.

Z priameho výsevu môžeme pestovať napr.: šalviu lekársku, šalviu muškátovú, echinaceu, repík lekársky, srdcovník, yzop lekársky, nechtík lekársky, benedikt lekársky, ľubovník bodkovaný, rutu voňavú, bazalku pravú, kôpor voňavý, koriander siaty, fenikel obyčajný, včelník moldavský, pestrec mariánsky, rumanček pravý, jastrabinu lekársku, slez maurský, borák lekársky a iné.

 

Vystavené:10.8. 2005

Autor textu: Irena Majorová