Logo VUZ
Výskumný ústav zeleninársky
Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 
 

Pestovanie koreninových a liečivých rastlín na Slovensku

S používaním korenia sa možno stretnúť už v najdávnejšej minulosti ľudstva. Je pravdepodobné, že už pračlovek objavil ochucovadlá pokrmov, keď si hľadal rastliny vhodné na jedenie. Získané skúsenosti obohatené stále novšími objavmi prechádzali potom z pokolenia na pokolenie. Staré písomnosti potvrdzujú, že Egypťania, Číňania, Gréci a Rimania poznali korenie už dobrých niekoľko tisícročí pred naším letopočtom, dokonca sa zaoberali aj pestovaním niektorých korenín (koriander, rasca, bedrovník, aníz, kôpor, cibuľa, šafran a iné.)

Pri pestovaní liečivých, koreninových a aromatických rastlín rozhoduje nielen pôdne zloženie a živiny, ale aj podnebie, svetlo, teplo, vzduch, vlhkosť, vodné zrážky, tlak vzduchu, vietor a poloha. Južné Slovensko je otvorené teplým južným vetrom, je chránené od severu lesnatými vrchmi, preto sa tu môžu úspešne pestovať rozličné druhy liečivých, koreninových a aromatických rastlín.

Korením nazývame tie produkty, zväčša rastlinného pôvodu, ktoré používame na ochutenie, aromatizovanie prípadne konzervovanie našich potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu. Korenie veľmi potrebujeme v našej výžive, lebo svojou chuťou, vôňou a farbou robí základné živiny chutnými a pomáha, aby organizmus vhodne zužitkoval živiny skonzumovaného jedla. Správne používanie korenie patrí do okruhu kuchynského umenia, ale odpradávna zohráva dôležitú úlohu aj v kultúrnych dejinách ľudstva. Ochucujúce, aromatizujúce látky – koreniny pretvárajú potraviny na vzbudzujúce chuť do jedla chutné varené alebo pečené pokrmy. Čerstvé korenie obsahuje vitamíny, čo nie je zanedbateľné v zimnom období chudobnom na vitamíny. Korenie sa delí podľa pôvodu na zahraničné a domáce, podľa častí rastlín na plody, semená, kvety, časti kvetov, listy, časti kôry, korene. Z hľadiska vonkajšieho tvaru prichádzajú na trh čerstvé koreninové rastliny, sušené, celé alebo mleté. Platné potravinárske normy prísne predpisujú kvalitu korenia, ktoré sa dostáva na trh. Všeobecnou kvalitatívnou požiadavkou je, že korenie nesmie byť potuchnuté, vlhké, plesnivé, s cudzím pachom alebo chuťou, nesmie byť kontaminované mikroorganizmami a nesmie obsahovať cudzorodé, pre ľudský organizmus škodlivé, látky. Dôležitou požiadavkou je aj to, že nemožno dávať do obehu korenie so zníženým obsahom aktívnej zložky, a že korenie pozostávajúce z menších plodov môže byť iba celé, nedrvené.

V súčasnosti smeruje stravovanie k miešaným ľahším jedlám a zvýšenému používaniu zeleniny v našom jedálnom lístku, čo je iba dobre. Ani pritom však nemôžu chýbať ochucujúce, korenisté látky, lebo dnes už všade prístupné koreniny, okrem toho, že zlepšujú chuť do jedla a podporujú trávenie, majú aj liečivý účinok. Napr. majorán, toto obľúbené korenie, reguluje činnosť čriev a účinkuje uvoľňujúco na kŕče. Bedrovník, aníz, rasca a fenikel, okrem príjemnej arómy, podporujú trávenie, vylučovanie slín, zabraňujú nafúknutiu atď. Kôpor je dávnym obľúbeným korením ľudí, súčasne zvyšuje chuť do jedla, vyháňa vetry, posilňuje žalúdok a zabraňuje nafúknutiu. Keď sa pridáva rasca napríklad do kelovej omáčky, gazdiná myslí iba na korenenie. Nie každá vie, že tým podporuje lepšie strávenie jedla. Korenie pôsobí priaznivo okrem iného aj na činnosť srdca a na krvný tlak. Obsah éterických olejov korenia bráni rozvoju mikroorganizmov, ba niektoré majú až baktericídny účinok.

Na Slovensku je najpestovanejšou koreninovou rastlinou koreninová paprika. Vo väčšej miere sa pestujú liečivé rastliny, v menšom sa pestuje rasca a ostatné druhy koreninových a aromatických rastlín. Z evidencie Štatistického úradu Slovenskej republiky vyplýva, že od roku 1997 sa pohybovala zberová plocha koreninovej papriky medzi 254,00 ha a 718,12 ha (tab. 1). Pritom z najmenšej zberovej plochy sa zozbierala v roku 2003 a z najväčšej v roku 1998. Zberové plochy rasce sa od roku 1998 pohybovali v rozmedzí 51,00 ha až po 258,28 ha. Z najväčšej plochy sa zozbieralo v roku 2002, z najmenšej v roku 2000 (tab. 1). V roku 1997 sa nebola rasca samostatne zaradená medzi štatistické údaje. Zberová plocha ostatných koreninových (aromatických) rastlín ako celku sa pohybovala medzi 1,27 ha v roku 2002 až po 461,10 ha v roku 1997 (tab. 1). Zberová plocha liečivých rastlín sa pohybovala v rozmedzí 467,44 ha v roku 1999 až po 851,85 ha v roku 2003 (tab. 1). Všetky uvedené údaje sú znázornené na grafe 1. Produkcia koreninovej papriky sa pohybovala v rozmedzí 1024,2 t až 228,1 t. Pričom najvyššia produkcia bola v roku 1998 a najnižšia v roku 2003. Rasce sa najviac vyprodukovalo v roku 2002 – 216,3 t, najmenšia produkcia bola v roku 1999 – 19,3 t. Produkcia ostatných koreninových rastlín sa pohybovali medzi 211,10 t v roku 1997 a 0,2 t v roku 2002. Liečivých rastlín sa vyprodukovalo najviac v roku 2002 – 989,9 t a najmenej v roku 2000 – 222,2 t. Kompletné údaje sú uvedené v tabuľke 2 a znázornené na grafe 2. Úrodnosť koreninovej papriky bola najvyššia v roku 1999 – 1,48 t.ha-1, najnižšia v roku 2003 – 0,90 t.ha-1. Úrodnosť rasce sa pohybovala medzi 0,22 t.ha-1 v roku 2003 až po 0,84 t.ha-1 v roku 2002. Úrodnosť ostatných koreninových (aromatických) rastlín ako celku bola medzi 0,16 t.ha-1 v roku 2002 a 0,81 t.ha-1 v roku 2000. Úrodnosť liečivých rastlín sa pohybovala v rozmedzí 0,32 t.ha-1 až 1,65 ha-1. Pričom najnižšia bola v roku 2000 a najvyššia v roku 2002. Údaje sú uvedené v tabuľke 3 a znázornené na grafe 3.

Môžeme smelo povedať, že korenenie je potrebný, zdravý a nádherný pôžitok. Správne okorenené dobre pripravené jedlo, ktoré s chuťou zjeme, znamená zdravie, radosť zo života. Poznať koreniny a vedieť ich miešať to je veda. Spočiatku bude treba azda skúšať, ale raz sa musí začať a neoľutujete, pretože budete mať z toho veľké potešenie. Skúsenosť je cennejšia ako akákoľvek rada a teória a nezaobídeme sa bez nej ani pri spoznávaní širokej škály korenia a osvojovaní si kuchárskeho umenia. Začnite teda čo najskôr!

 

Tab. 1 Zberové plochy koreninových rastlín v SR od roku 1997 (ha)


rok

plodina

paprika koreninová

rasca

ostatné koreninové (aromatické) rastliny

liečivé rastliny

1997

551,67

-

461,10

527,37

1998

718,12

90,26

90,00

540,55

1999

560,34

80,03

52,00

467,44

2000

536,28

51,00

55,00

696,56

2001

320,12

117,00

6,35

623,64

2002

272,52

258,28

1,27

601,65

2003

254,00

174,31

15,20

851,85

 

Graf 1 – prehľad zberových plôch koreninových rastlín v ha na Slovensku od roku 1997

 

Tab. 2 Produkcia koreninových rastlín v SR od roku 1997 ( t )

rok

plodina

paprika koreninová

rasca

ostatné koreninové (aromatické) rastliny

liečivé rastliny

1997

666,3

-

211,10

328,9

1998

1024,2

49,1

52,5

439,9

1999

827,0

19,3

30,6

475,2

2000

540,2

14,5

44,5

222,2

2001

468,1

75,5

4,6

872,6

2002

377,8

216,3

0,2

989,9

2003

228,1

37,9

4,9

821,4

 

Graf 2 – prehľad produkcie koreninových rastlín v t na Slovensku od roku 1997

 

Tab. 3 Priemerné hektárové úrody koreninových rastlín v SR od roku 1997 (t.ha-1)

rok

plodina

paprika koreninová

rasca

ostatné koreninové (aromatické) rastliny

liečivé rastliny

1997

1,21

-

0,46

0,62

1998

1,43

0,54

0,58

0,81

1999

1,48

0,24

0,59

1,02

2000

1,01

0,28

0,81

0,32

2001

1,46

0,65

0,73

1,40

2002

1,39

0,84

0,16

1,65

2003

0,90

0,22

0,32

0,96

 

Vystavené: 10.6. 2005

Autor textu: Ing. Ivan Belko