Logo VUZ Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Pestovanie koreninovej papriky na Slovensku

Koreninová paprika Capsicum annuum var. longum Sendtner zaujíma v spotrebe korenín na Slovensku významné miesto. Naša kuchyňa, najmä na juhu krajiny, zaznamenáva čoraz vyšší záujem o toto vzácne korenie pre jeho príjemnú chuť, arómu a krásnu ohnivočervenú farbu.

Spotreba koreninovej papriky predstavuje 100 – 150 g mletej papriky na 1 obyvateľa ročne. Plod koreninovej papriky obsahuje asi 0,04 – 1,5 % alkaloidov, hlavne kapsaicín a jeho deriváty, ktoré spôsobujú ostrú, pálivú chuť. V paprike sa vyskytuje provitamín A, alfa- a beta-karotén a kryptoxantin, z toho najviac je beta-karoténu. Prítomný je aj vitamín B1 a B2 a veľmi významný vitamín C (150 – 400 mg.100g-1). V plodoch papriky je aj množstvo farbív, hlavne kapsantínu (2,5 – 11,5 g.kg-1), ktorého obsah podmieňuje kvalitu mletej papriky.

Pestovateľská plocha koreninovej papriky na Slovensku nie je veľká, avšak v produkcii pochutín má osobité postavenie. Pestovanie papriky na južnom Slovensku siaha do minulých storočí, keď ju roľníci pestovali a po domácky spracovávali najmä pre vlastnú spotrebu. Organizované pestovanie a spracovanie sa u nás začalo koncom dvadsiatych a začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia. Od tohto obdobia sa striedali úspešnejšie i menej úspešné roky. Celkove si však v rôznych hospodárskych podmienkach dokázala produkcia koreninovej papriky udržať popredné miesto. V súčasnosti je koreninová paprika najviac pestovanou koreninovou rastlinou na Slovensku, a to aj napriek poklesu výmery pestovateľských plôch.

Koreninová paprika sa pestuje v najteplejších oblastiach, najmä na južnom Slovensku. Severnou hranicou pestovania sú okresy Zlaté Moravce – Topoľčany – Piešťany. Pôda pre pestovanie papriky by mala byť výhrevná, hlboká a humózna, štruktúrna, hlinitá až hlinito-piesočnatá, s pôdnou reakciou pH 6,0 – 7,5. Vhodné sú černozeme, nevhodné sú štrkovité, ťažké, studené, vlhké a neštruktúrne pôdy. Pre dobrú úrodu vyžaduje počas vegetačného obdobia asi 220 – 275 mm zrážok. Zavlažuje sa hlavne v období po presadení, v čase kvitnutia a tvorby plodov. Minimálna teplota pre klíčenie je 13 °C. Optimálna teplota pre rast a vývin je 20 – 25 °C, maximálna teplota je 35 °C. Vzhľadom na to, že koreninová paprika má pomerne malú koreňovú sústavu, je náročná na prístupné živiny v pôde. Zvýšená potreba živín je v období kvitnutia, tvorby plodov a dozrievania. Súčasný sortiment registrovaných odrôd koreninovej papriky tvorí šesť odrôd slovenských odrôd (Karmina, Karkulka, Betka, Progres, Kolora, Previs), tri maďarské odrody (Kalocsai 801, Kalocsai V-2, Szegedi 80) a jedna odroda českého pôvodu (Hodonínska sladká vzpriamená).

Prehľad pestovania koreninovej papriky na Slovensku za posledné obdobie sme spracovali podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. V tabuľkách 1-4 sú uvedené plochy, produkcia a hektárové úrody celkom a podľa krajov. Najväčšie plochy zaberala koreninová paprika v 80-tych rokoch, o niečo menej v 70-tych rokoch. Rekordná plocha sa zaznamenala v roku 1991 (2546 ha), potom nastal výrazný pokles a klesajúca tendencia pestovania koreninovej papriky na Slovensku trvá až po súčasnosť.

Od roku 1997 sa zberová plocha pohybuje približne v rozmedzí 250 – 700 ha. Presné údaje sú uvedené v tabuľke 2. Najviac koreninovej papriky za toto obdobie sa pestovalo v roku 1998 (na 718,12 ha). Výrazný pokles plochy nastal po roku 2000, pričom najmenej koreninovej papriky sa pestovalo v roku 2003 (iba na 254 ha).

V období 1997 až doteraz sa najvyššia produkcia dosiahla v roku 1998 (1024,4 ton), v roku 1997 to bolo 666,3 ton a od roku 1999 až po rok 2003 klesala až na hodnotu 228,1 ton. Úroda kolísala medzi 0,90 t.ha-1 v roku 2003 po 1,48 t.ha-1 v roku 1999. Najviac koreninovej papriky sa pestuje v Nitrianskom kraji, potom v Trnavskom a v ostatných krajoch sa pestuje iba sporadicky. Percentuálne rozdelenie pestovateľskej plochy za vybraný rok 2003 podľa krajov je na grafe 1. Vidieť, že takmer všetka produkcia koreninovej papriky (až 80%) pripadá na Nitriansky kraj, 19% sa pestuje v Trnavskom kraji.

Prehľad produkcie koreninovej papriky v SR od roku 1970
Tab. 1

roky

zberová plocha (ha)

úroda (t)

úrodnosť (t.ha-1)

1970

1957

2160

1,10

1971

1521

1754

1,15

1972

1433

1849

1,29

1973

1768

1645

0,93

1974

1844

1782

0,97

1975

1793

3264

1,82

1976

1865

1668

0,89

1977

1897

2128

1,12

1978

1842

1214

0,66

1979

2143

2241

1,05

1980

2281

1119

0,49

1981

2111

2306

1,09

1982

2221

3340

1,50

1983

2308

2332

1,01

1984

2372

1469

0,62

1985

2373

3497

1,47

1986

2147

1778

0,83

1987

2153

2431

1,13

1988

1954

1919

0,98

1989

2204

2116

0,96

1990

1835

1029

0,56

1991

2546

3080

1,21

1992

1480

1388

0,94

1993

1031

1218

1,18

1994

1070

1340

1,25

1995

1343

1727

1,29

1996

959

1090

1,14

1997

552

666

1,21

1998

718

1024

1,43

1999

560

827

1,48

2000

536

540

1,01

2001

333

482

1,45

2002

272

378

1,39

2003

254

228

0,90


Zberové plochy koreninovej papriky podľa krajov od roku 1997 (ha)
Tab 2

Kraje

Roky

 

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

Bratislavský

-

-

-

-

-

-

-

-

Trnavský

76,00

76,00

76,00

76,00

76,00

76,00

76,00

76,00

Trenčiansky

-

-

-

-

-

-

-

-

Nitriansky

456,67

456,67

456,67

456,67

456,67

456,67

456,67

456,67

Žilinský

-

-

-

-

-

-

-

-

Banskobystrický

-

-

-

-

-

-

-

-

Prešovský

-

-

-

-

-

-

-

-

Košický

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

SR spolu

551,67

551,67

551,67

551,67

551,67

551,67

551,67

551,67


Produkcia koreninovej papriky podľa krajov od roku 1997 ( t )
Tab. 3

Kraje

Roky

 

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

Bratislavský

-

-

-

-

-

-

-

Trnavský

56,7

56,7

56,7

56,7

56,7

56,7

56,7

Trenčiansky

-

-

-

-

-

-

-

Nitriansky

594,6

594,6

594,6

594,6

594,6

594,6

594,6

Žilinský

-

-

-

-

-

-

-

Banskobystrický

-

-

-

-

-

-

-

Prešovský

-

-

-

-

-

-

-

Košický

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

               

SR spolu

666,3

666,3

666,3

666,3

666,3

666,3

666,3


Priemerné hektárové úrody koreninovej papriky podľa krajov od roku 1997 (t.ha-1)
Tab.4

Kraje

Roky

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Bratislavský

x

-

-

-

2,00

1,18

0,96

Trnavský

0,75

0,98

1,90

0,66

0,95

1,16

0,80

Trenčiansky

x

-

-

-

0,90

2,50

3,33

Nitriansky

1,28

1,45

1,46

0,97

1,59

1,45

0,91

Žilinský

x

-

-

-

-

-

-

Banskobystrický

x

2,00

-

-

0,60

1,82

2,08

Prešovský

x

-

-

-

1,43

-

0,91

Košický

1,50

1,50

1,43

1,36

0,99

1,51

1,56

SR spolu

1,21

1,43

1,48

1,01

1,46

1,39

0,90


Graf 1 Percentuálne zastúpenie pestovania koreninovej papriky podľa jednotlivých krajov

Vystavené: 17.8. 2005

Autor textu: Ing. Ivan Belko