Logo VUZ Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Dopestovanie priesad liečivých rastlín

Rovnako, ako zberač potrebuje poznať lokalitu výskytu určitých druhov liečivých rastlín, tak aj pestovateľ potrebuje poznať základné zásady pestovania liečivých rastlín, kde dôležitými faktormi sú: poloha pozemku, pôda, podnebie.

Pred zakladaním porastu sa pestovateľ rozhodne, či ho založí z priameho výsevu, alebo z predpestovaných priesad. Dnes sa zameriame na predpestovanie priesad liečivých rastlín.

Na predpestovanie priesad si pripravíme debničky, alebo pareniská, odkiaľ potom rastliny presádzame na pripravený pozemok. Vyberáme dobre vyvinuté jedince, ktoré neohrozia jarné mrazy. Presadené rastlinky spočiatku otužujeme, zatieňujeme a zalievame. Výsadbu sadeníc robíme podľa predpísaných agrotechnických zásad.

Bazalka pravá – v malom rozsahu sa dorába z predpestovaných priesad. Semeno zasejeme v marci do debničiek v skleníku alebo do poloteplého pareniska, kam ho vysievame na široko. Semeno bazalky pravej klíči za 14-20 dní. Potom rastliny jednotíme na vzdialenosť 3x5 cm alebo 5x5 cm. Môžeme ich zasadiť aj do balíčkov (rašelina 1/3 a parenisková preosiata zemina 2/3). Po výseve semeno zasýpame dvoj až trojnásobkom zeminy, ako je veľkosť semena. Vyrastené sadeničky presádzame na záhon do riadkov na vzdialenosť 40x40 cm vtedy, keď im už nehrozia žiadne mrazy.

Jablčník obyčajný – výsev robíme do debničiek. Pri klíčení musí mať dostatok vlahy. Semeno klíči za 14-21 dní. Rastlinky presádzame na vzdialenosť 3x3 cm alebo do rašelinových balíčkov, ktoré majú tú výhodu, že v nich rastlina dobre zakorení a po zavlažení ešte pred výsadbou vydrží na stanovišti 4-5 dní bez polievania. Sadenice 5-8 cm vysoké sa vysádzajú na stanovište do vzdialenosti 40 až 50 cm.

Levanduľa úzkolistá – semeno vysievame vo februári až marci do debničiek, ktoré naplníme pareniskovou zeminou, na ňu nasypeme asi 7 mm jemného piesku, tlačidlom ho pritlačíme a osivo sejeme rozhodením. Debničku necháme v skleníku pri teplote 17-20oC a podľa potreby zalievame. Vzídené rastliny presadíme do pripravených rašelinozeminových balíčkov, pretože levanduľa rastie pomaly a takto sa dobre zakorení a potom sa veľmi dobre ujíma. Levanduľa je veľmi citlivá na mráz, preto sadenice umiestnime do teplého alebo poloteplého skleníka, podľa potreby zalievame a vetráme. Začiatkom mája začneme rastliny otužovať. Na stanovište vysádzame okolo 20. mája vo vzdialenosti 50x50 cm. Semeno klíči o 14-30 dní, niektoré semená klíčia ťažko a vzíde len malé percento.

Dúška tymianová – priesady si môžeme dopestovať v parenisku v debničkách alebo na voľnom záhone, podľa toho, kedy ich chceme vysádzať. Výsevný záhon musí byť bez buriny. V parenisku a v debničkách robíme riadky na vzdialenosť 8-10 cm, na záhone 15-20 cm. Tenkou hranatou latkou vytlačíme v pôde ryhy do hĺbky najviac 1 cm a do nich vysejeme semeno. Môžeme ho slabo zasypať jemným pieskom, ale stačí ho pritlačiť tlačidlom do zeme. Polievame rosením, lebo semeno sa ľahko vyplaví. Povrch musí byť stále vlhký a dbáme, aby sa nevytvorila kôra. Pred prudkým svetlom zatieňujeme. Semená vysievame vo februári až začiatkom marca. Pred samotným vysádzaním sadenice otužujeme. Na výsadbu sú vhodné, keď dorastú asi na 10 cm, lebo v tom čase už vytvárajú silnejší koreňový systém. Semeno vzchádza asi po 14 dňoch.

Medovka lekárska – semeno vysievame do debničiek v marci, klíči 3-4 týždne. Do debničiek sejeme v riadkoch vzdialených od seba 3 cm. Sejeme riedko. Je vhodné semeno pomiešať s 3-4 dielmi jemných pilín alebo piesku. Zasypeme 2-3 mm jemného piesku a to cez sito. Keď rastliny dorastú do výšky 2 cm, presádzame ich do debničiek do sponu 3x3 cm, alebo do pareniska do sponu 5x5 cm. Rovnomerne zalievame, prevzdušňujeme a podľa potreby zatieňujeme. Dostatočne silné a otužené rastliny vysádzame na stanovište na vzdialenosť 40x40 poprípade 50x50 cm. Dbáme na to, aby na koreňoch sadeníc zostalo čo najviac zeminy. Nesmieme vysádzať do suchej zeme a sadbu hneď po vysadení polievame. O dostatočnú vlahu sa treba starať až do úplného zakorenenia rastlín.

Repík lekársky – semená vysievame v marci až apríli do debničiek. Semeno rozhadzujeme riedko, aby bolo dobre rozdelené po celej debničke. Zasypeme ho pieskom v 3-násobne hrubšej vrstve, ako je jeho veľkosť a pritlačíme. Necháme ho v skleníku pri teplote 15-20oC a podľa potreby ho jemne kropíme. Dobre klíčivé semená vzídu o 20-25 dní, celková doba klíčivosti je až 60 dní. Vzídené rastliny presádzame do debničiek alebo do pareniska, polievame, prevzdušňujeme a tienime. Neskôr ich prestávame tieniť a otužujeme. Rastliny môžeme presádzať aj do balíčkov a ošetrovať tak isto ako bolo uvedené.

Saturejka záhradná – výsev do debničiek robíme vo februári až marci. Vzídené rastlinky presádzame na vzdialenosť 5x5 cm do poloteplého pareniska. Porast pred výsadbou otužujeme. Na stanovište vysádzame v druhej polovici apríla až začiatkom mája, podľa počasia a to v spone 40x40 cm.

Šalvia lekárska - sadenice predpestovávame v parenisku. Výsev robíme koncom marca. Mladé rastlinky presádzame do sponu 5x5 cm do pareniska. Polievame ich a podľa potreby prevzdušňujeme. Pred vysadením na stanovište rastlinky otužujeme. Na pozemok ich vysádzame vo vzdialenosti 50x40 alebo 50x50 cm a je potrebné ich polievať.

Yzop lekársky – do pareniska vysievame koncom marca. Výsev robíme na široko tak, aby semienka boli riedko, pretože potom sú rastlinky silnejšie. Semeno zasypeme 2-3-násobnou vrstvou zeminy, ako je veľkosť semena, prípadne pieskom. Pri teplote 12-15oC vzídu o 15-20 dní. Po vzídení presádzame na vzdialenosť 3x4 cm do pareniska alebo do rašelinových balíčkov, polievame a prevzdušňujeme. Podrastené rastliny vysádzame na stanovište vo vzdialenosti 40x40 alebo 50x50 cm.

Záverom sa žiada povedať, že predpestované rastliny vysádzame na stanovište, ktorému sme v rámci prípravy venovali dostatočnú starostlivosť. Je veľmi dôležité, aby pôda bola zbavená burín a zásobená dostatočným množstvom živín, pretože liečivé rastliny zostávajú na jednom stanovišti niekoľko rokov. Takto zabezpečíme, aby liečivé rastliny boli v dobrej kondícii a poskytli nám očakávané množstvo drogy prípadne semena.

Vystavené: 17.8. 2005

Autor textu: Irena Majorová