Logo UVTIP
Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky

Matuškova 25
831 01Bratislava

Tel.: +421 2 54775647
Fax: + 421 2 54775436
E-mail: office@vuvv.sk
 
 

Prehľad o preskúšaní a zatriedení vín za rok 2004

I u nás stúpa kvalita

Article presents the results of testing wines in Slovak republic in the year 2004. The Research Institute for viticulture and Enology in Bratislava is the only one in Slovak Republic responsible for completing the documents which must accompany each consignment of exported wine. Examination of wines before their introduction on the market is very important, therefore detail results are summarized in tables.

Vážení čitatelia predstavujeme vám prehľad o výsledkoch testovania a zatrieďovania vín za rok 2004 na Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom.

V roku 2004 sme na Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom obdržali 1329 vzoriek so žiadosťami o zatriedenie, čo množstevne reprezentovalo 27 284 558 litrov vína. Je to o 268 vzoriek a zhruba o 8 miliónov litrov preskúšaného vína menej ako minulý rok. Tento značný pokles je priamym dôsledkom faktu, že po vstupe našej krajiny do Európskej únie, keď už zatrieďovaniu prestali podliehať vína z dovozu. Komisia na hodnotenie vín absolvovala 30 zasadaní, a na každom zasadnutí hodnotila priemerne 44 vzoriek. Z hodnotení Komisie rezultovalo 333 vydaných návrhov na zatriedenie, ktoré sme podľa platnej národnej legislatívy postúpili ďalej na ÚUKSÚUP, kde boli vydané osvedčenia a pridelené Štátne kontrolné známky. Celkom nelogicky však bol vydaný väčší počet kontrolných známok (2 622 450 ks) ako v minulom roku (2 103 162 ks). Z tohto je zrejmé, že výrobcovia v roku 2004 vyrábali dávky vín s menším objemom.

Z celkového počtu hodnotených vzoriek pochádzalo už tradične najviac vzoriek (783) z kategórie akostných vín a akostných vín s  prívlastkom, čo reprezentuje takmer 85 % (spolu 23 125 989 litrov) z celkového množstva hodnotených vín. Z tohto množstva analytickým alebo senzorickým požiadavkám nevyhovelo a  dostalo zákaz uvádzania do obehu len necelých 6,5 % (1 489 359 litrov). Výrobcovia prostredníctvom dodaných vzoriek žiadali hodnotiť 16 054 332 litrov bieleho vína podľa dodaných vzoriek. Komisia na hodnotenie vín schválila a na uvádzanie do trhu odobrila 14 636 408 litrov, čo predstavuje slušných 91 %, teda dobrý výsledok.. Pri červených vínach bola situácia o čosi lepšia. Z hodnotených 344 vzoriek, predstavujúcich 7 030 707 litrov, bolo schválených až 97 %, čiže 6 843 807 litrov. Z 10-ich vzoriek ružového vína (40 950 litrov) bolo kladne hodnotených 98 % (39 950 litrov). To, že bezmála 70 % vín tejto kategórie predstavujú biele vína, len potvrdzuje známu skutočnosť, že Slovensko je krajinou bielych vín.

Pravdepodobne najmä vďaka vhodným klimatickým podmienkam sme v roku 2004 zaznamenali 28 %-ný kvantitatívny nárast u akostných vín s prívlastkom ročníka 2003 (z 1 380 111 na 1 928 201 litrov). Už klasicky sa záujem výrobcov sústredil na výrobu akostných vín s prívlastkami “kabinet”, “neskorý zber” a “výber z hrozna” (až 98 %). Na trhu by sa však malo z akostných vín s prívlastkom z ročníka 2003 objaviť i 512 litrov “hrozienkového výberu” a oproti ročníku 2002 až 9-krát väčšie množstvo “ľadového zberu” (10 953 l). Tento nárast sa prejavil i na vínach vyrobených z modrých odrôd hrozna – 686 175 litrov akostných červených a ružových vín s prívlastkom je takmer o 55 % viac ako v predchádzajúcom období.

Nasledujúca tabuľka poskytuje lepší prehľad podrobnejšie vysvetlenie hodnotenia preskúšaných a zatriedených akostných vín a akostných vín s prívlastkom.

Výsledky preskúšania a zatriedenia akostných vín a akostných vín s prívlastkom – rok 2004 Tabuľka 1

Akostné vína a Akostné vína s prívlastkom

Počet vzoriek

Hodnotené množstvo v litroch

Schválené množstvo

litre

%

biele

Akostné víno odrodové

446

14 137 761

13 022 837

92,1

Akostné víno značkové

45

674 545

569 595

84

SPOLU akostné vína

491

14 812 306

13 592 432

91,8

Odrod. víno kabinet

72

357 344

314 389

88

Odrod. víno neskorý zber

82

333 415

286 895

86

Odrod. víno výber z hrozna

117

512 564

403 989

79

Odrod. víno bobuľový výber

8

20 069

20 069

100

Odrod. víno hrozienkový výber

1

512

512

100

Odrod. víno ľadový zber

11

10 953

10 953

100

Značk. víno neskorý zber

1

7 169

7 169

100

SPOLU vína s prívlastkom

292

1 242 026

1 043 976

84

spolu biele vína

783

16 054 332

14 636 408

91

červené

Akostné víno odrodové

209

5 802 726

5 646 326

97

Akostné víno značkové

38

553 106

542 106

98

SPOLU akostné vína

247

6 355 832

6 188 432

97

Odrod. víno kabinetné

19

109 475

101 475

93

Odrod. víno neskorý zber

51

438 420

429 920

98

Odrod. víno výber z hrozna

27

126 980

123 980

98

SPOLU vína s prívlastkom

97

674 875

655 375

97

spolu červené vína

344

7 030 707

6 843 807

97

ružové

Akostné víno odrodové

3

7 500

7 500

100

Akostné víno značkové

3

22 150

22 150

100

SPOLU akostné vína

6

29 650

29 650

100

Odrod. víno kabinetné

3

9 600

8 600

90

Odrod. víno neskorý zber

1

1 700

1 700

100

SPOLU vína s prívlastkom

4

11 300

10 300

91

spolu ružové vína

10

40 950

39 950

98

 

Akostné vína a Akostné vína s prívlastkom

Zakázané uvádzať do obehu

Preradené do STV

Inak preradené

litre

%

litre

%

litre

%

biele

Akostné víno odrodové

1 086 52974

7,7

-

-

28 3952

0,2

Akostné víno značkové

104 9506

16

-

-

-

-

SPOLU akostné vína

1 191 47980

8

-

-

28 3952

0,2

Odrod. víno kabinet

37 95510

10,6

-

-

5 0001

1,4

Odrod. víno neskorý zber

20 7008

6

-

-

25 8208

8

Odrod. víno výber z hrozna

53 72517

10

-

-

54 85013

11

Odrod. víno bobuľový výber

-

-

-

-

-

-

Odrod. víno hrozienkový výber

-

-

-

-

-

-

Odrod. víno ľadový zber

-

-

-

-

-

-

Značk. víno neskorý zber

-

-

-

-

-

-

SPOLU vína s prívlastkom

112 38035

9

-

-

85 67022

7

spolu biele vína

1 303 859115

8

-

-

114 06524

1

červené

Akostné víno odrodové

155 00013

3

1 4001

0,02

-

-

Akostné víno značkové

11 0004

2

-

-

-

-

SPOLU akostné vína

166 00017

3

1 4001

0,02

-

-

Odrod. víno kabinetné

8 0002

7

-

-

-

-

Odrod. víno neskorý zber

8 5002

2

-

-

-

-

Odrod. víno výber z hrozna

3 0001

2

-

-

-

-

SPOLU vína s prívlastkom

19 5005

3

-

-

-

-

spolu červené vína

185 50022

3

1 4001

0,02

-

-

ružové

Akostné víno odrodové

-

-

-

-

-

-

Akostné víno značkové

-

-

-

-

-

-

SPOLU akostné vína

-

-

-

-

-

-

Odrod. víno kabinetné

-

-

-

-

1 0001

10

Odrod. víno neskorý zber

-

-

-

-

-

-

SPOLU vína s prívlastkom

-

-

-

-

1 0001

9

spolu ružové vína

-

-

-

-

1 0001

2

 

Akostné značkové vína - spolu 87 vzoriek reprezentujúcich 1 256 970 litrov je v porovnaní s rokom 2003 len polovičným objemom. Analytickým a senzorickým požiadavkám vyhovelo 91 % (1 141 020 litrov). Zostávajúcich 9 % bolo zakázané uvádzať do obehu. (Tab. 2)

Výsledky preskúšania a zatriedenia značkových vín - rok 2004 Tabuľka 2

Značkové vína

Farba

Počet vzoriek

Hodnotené množstvo spolu v litroch

Schválené

litre

%

Akostné víno značkové

biele

45

674 545

569 595

84

červené

38

553 106

542 106

98

ružové

3

22 150

22 150

100

SPOLU

86

1 249 801

1 133 851

91

Značkové víno s prívlastkom neskorý zber

biele

1

7 169

7 169

100

SPOLU

1

7 169

7 169

100

SPOLU

87

1 256 970

1 141 020

91

 

Značkové vína

Zakázané uvádzať do obehu

Preradené do stolového vína

Inak preradené

litre

%

litre

%

litre

%

Akostné víno značkové

104 9506

16

-

-

-

-

11 0003

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115 9509

9

-

-

-

-

Značkové víno s prívlastkom neskorý zber

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPOLU

115 9509

9

-

-

-

-

 

Upravované vína – ktoré zahŕňajú sýtené, perlivé, šumivé, aromatizované a likérové vína, bolo na zasadaniach Komisie na hodnotenie vín v roku 2004 hodnotených v 64 vzorkách 1 260 393 litrov, čo oproti minulému roku čo do množstva predstavuje 50 %-ný pokles. Pre zaujímavosť, tento typ vín z celkového počtu zatriedeného vína reprezentuje len 4,62 %. Z prihlásených bolo schválených až 99,6 % čo reprezentuje 1 255 893 litrov. (Tab. 3)

Výsledky preskúšania a zatriedenia upravovaných vín - rok 2004 Tabuľka 3

Upravované vína

Farba

Počet vzoriek

Hodnotené množstvo v litroch

Schválené množstvo v

Zakázané uvádzať do obehu

Inak preradené

litre

%

litre

%

litre

%

Sýtené víno

biele

2

6 592

6 592

100

-

-

-

-

červené

1

4 000

4 000

100

-

-

-

-

SPOLU

3

10 592

10 592

100

-

-

-

-

Šumivé víno

biele

10

246 500

242 000

98

-

-

4 5001

2

červené

3

121 000

121 000

100

-

-

-

-

ružové

2

123 000

123 000

100

-

-

-

-

SPOLU

15

490 500

486 000

99

-

-

4 5001

1

Akostné šumivé víno

biele

31

358 061

358 061

100

-

-

-

-

červené

2

52 800

52 800

100

-

-

-

-

ružové

1

11 200

11 200

100

-

-

-

-

SPOLU

34

422 061

422 061

100

-

-

-

-

Aromatické šumivé víno

biele

2

200 000

200 000

100

-

-

-

-

SPOLU

2

200 000

200 000

100

-

-

-

-

Aromatizované víno

biele

5

91 240

91 240

100

-

-

-

-

červené

3

28 000

28 000

100

-

-

-

-

iné

2

18 000

18 000

100

-

-

-

-

SPOLU

10

137 240

137 240

100

-

-

-

-

SPOLU

 

 

64

1 260 393

1 255 893

99,6

-

-

4 5001

0,4

 

Dovezené vína – hodnotenie tejto kategórie vín má svoje špecifikum, lebo v tom, že do dátumu vstupu našej krajiny do EU podliehali inému rozdielnemu režimu ako po vstupe. Podľa európskej vinárskej legislatívy totiž tieto vína nepodliehajú zatrieďovaniu, a teda v tejto tabuľke sa nachádzajú vína dovezené do 31. apríla 2004. Tak ako po minulé roky bolo dovezených viac červených ako bielych vín. (Tab. 4)

Výsledky preskúšania a zatriedenia vín z dovozu - rok 2004 Tabuľka 4

Dovozové vína

Štát

Počet vzoriek

Hodnotené množstvo spolu v litroch

Schválené

Zakázané uvádzať do obehu

litre

%

litre

%

biele

Maďarsko

18

442 960

343 425

78

99 5354

22

Taliansko

2

52 440

52 440

100

-

-

SPOLU

20

495 400

395 865

80

99 5354

20

červené

Maďarsko

1

25 300

25 300

100

-

-

Taliansko

77

2 158 049

2 158 049

100

-

-

Česká repub.

1

26 000

26 000

100

-

-

SPOLU

79

2 209 349

2 209 349

100

-

-

DOVOZ SPOLU

99

2 704 749

2 605 214

96

99 5354

4

Tokajské vína - z 29 vzoriek, ktoré reprezentovali 193 427 litrov, bolo schválených 99,4 %, čo predstavuje 192 427 litrov a oproti minulému roku, keďdy bolo schválených len 57,3 %, to predstavuje výrazný nárast kvality hodnotených vín. (Tab. 5)

Výsledky preskúšania a zatriedenia tokajských vín - rok 2004 Tabuľka 5

Tokajské vína

Počet vzoriek

Hodnotené množstvo spolu v litroch

Schválené

Zakázané uvádzať do obehu

litre

%

litre

%

Tokajský Furmint

2

13 134

13 134

100

-

-

Tokajská Lipovina

2

13 083

13 083

100

-

-

Tokajské samorodné suché

6

82 520

82 520

100

-

-

Tokajské samorodné sladké

1

10 020

10 020

100

-

-

Tokajský výber 2-putňový

1

1 000

1 000

100

-

-

Tokajský výber 3-putňový

4

18 610

18 610

100

-

-

Tokajský výber 4-putňový

4

21 020

21 020

100

-

-

Tokajský výber 5-putňový

4

18 520

18 520

100

-

-

Tokajský výber 6-putňový

5

15 520

14 520

94

1 0001

6

SPOLU

29

193 427

192 427

99,5

1 0001

0,5

 

Výsledky preskúšania a zatrieďovania vín v roku 2004 poukazujú na relatívne vysokú kvalitu odrodových vín. VČo do množstva sa v tomto ohľade sa v podstate zopakovala situácia z predošlého roka, keď najväčšie množstvo hodnoteného vína pochádzalo z odrôd Müller Thurgau (4 139 829 l), Veltlín zelený (3 370 462 l), Rizling vlašský (2 898 410 l), Frankovka modrá (3 318 396 l) a Svätovavrinecké (2 327 565 l).

Množstvo preskúšania a zatriedenia vína podľa odrôd - rok 2004 Tabuľka 6

ODRODA

Počet vzoriek

Hodnotené množstvo spolu v litroch

Schválené

Zakázané uvádzať

do obehu

litre

%

litre

%

AURELIUS

1

5 100

5 100

100

-

-

1

5 100

5 100

100

-

-

DEVÍN

7

64 870

60 850

94

4 0201

6

3

3 680

3 680

100

-

-

2

10 300

10 300

100

-

-

5

11 090

7 420

67

3 6701

33

2

6 200

6 200

100

-

-

1

512

512

100

-

-

1

493

493

100

-

-

21

97 145

89 455

92

7 6902

8

DIEVČIE HROZNO

13

444 104

360 104

81

84 0002

19

2

2 015

-

-

2 0152

100

15

446 119

360 104

81

86 0154

19

Feteasca regala

5

152 550

151 550

99

1 0001

1

3

12 475

12 475

100

-

-

5

7 300

1 900

26

1 4001

19

1

2 730

2 730

100

-

-

14

175 055

168 655

96,3

2 4002

1,4

Furmint

9

48 900

27 450

56

21 4504

44

2

6 000

6 000

100

-

-

2

5 800

5 800

100

-

-

13

60 700

39 250

65

21 4504

35

Chardonnay

18

586 510

505 710

86

80 8004

14

6

47 870

35 370

74

12 5001

26

8

39 670

39 670

100

-

-

15

95 290

84 290

88

7 5001

8

2

2 100

2 100

100

-

-

49

771 440

667 140

86

100 8006

13

Irsai Oliver

22

261 560

254 160

97

7 4004

3

1

2 000

2 000

100

-

-

23

263 560

256 160

97

7 4004

3

Lipovina

5

27 050

7 550

28

19 5002

72

1

4 000

4 000

100

-

-

6

31 050

11 550

37

19 5002

63

Muškát moravský

9

208 900

198 900

95

10 0001

5

3

3 017

3 017

100

-

-

2

12 260

6 130

50

6 1301

50

14

224 177

208 047

93

16 1302

7

Muškát Ottonel

8

128 150

81 150

63

22 0002

17

4

7 000

3 000

43

4 0002

57

12

135 150

84 150

62

26 0004

19

Müller Thurgau

85

4 110 829

3 944 634

96

166 19511

4

7

29 000

16 000

55

13 0003

45

92

4 139 829

3 960 634

96

179 19514

4

Muškát žltý

3

15 000

5 000

33

10 0002

67

1

3 800

3 800

100

-

-

4

18 800

8 800

47

10 0002

53

Neuburské

1

7 500

7 500

100

-

-

1

7 500

7 500

100

-

-

Pálava

3

40 660

35 600

88

5 0601

12

1

1 000

1 000

100

-

-

6

10 050

8 550

85

-

-

10

51 710

45 150

87

5 0601

10

Rulandské biele

34

901 259

809 020

90

92 2397

10

6

38 300

38 300

100

-

-

14

61 020

52 820

87

6 2002

10

15

62 967

57 117

91

1 5002

2

1

200

200

100

-

-

70

1 063 746

957 457

90

99 93911

9

Rizling rýnsky

21

449 364

438 564

98

10 8001

2

14

51 590

45 350

88

1 2401

2

11

56 660

54 960

97

-

-

10

42 839

31 589

74

-

-

5

4 500

4 500

100

-

-

61

604 953

574 963

95

12 0402

2

Rulandské šedé

5

86 830

74 830

86

12 0001

14

4

11 050

11 050

100

-

-

5

13 400

9 400

70

-

-

1

3 500

3 500

100

-

-

15

114 780

98 780

86

12 0001

10

Rizling vlašský

75

2 721 020

2 600 625

96

117 0006

4

10

74 180

74 180

100

-

-

12

46 220

30 800

67

5 3002

11

9

51 900

40 650

78

6 0001

12

1

5 090

5 090

100

-

-

107

2 898 410

2 751 345

95

128 3009

4

Sauvignon

4

68 430

68 430

100

-

-

3

11 200

6 000

54

5 2001

46

3

10 500

10 500

100

-

-

14

57 550

28 375

49

14 7755

26

1

1 169

1 169

100

-

-

25

148 849

114 474

77

19 9756

13

Silvánske zelené

10

136 410

84 410

62

52 0002

38

2

17 720

17 720

100

-

-

3

10 360

7 160

69

3 2001

31

2

8 620

-

100

8 6202

100

17

173 110

109 290

63

63 8205

37

Tramín červený

25

356 140

238 300

67

117 8407

33

1

5 085

5 085

100

-

-

8

33 260

20 660

62

4 6002

14

15

56 188

48 658

87

5 5304

10

2

7 100

7 100

100

-

-

2

550

550

100

-

-

53

458 323

320 353

70

127 97013

28

Veltlínske červené skoré

4

104 750

104 750

100

-

-

3

6 500

6 500

100

-

-

1

1 400

1 400

100

-

-

8

112 650

112 650

100

-

-

Veltlínske zelené

81

3 224 475

2 971 250

92

253 22514

8

4

45 712

45 712

100

-

-

7

31 175

31 175

100

-

-

13

68 980

60 380

88

-

-

1

120

120

100

-

-

106

3 370 462

3 108 637

92

253 22514

8

Alibernet

16

109 720

109 720

100

-

-

1

15 000

15 000

100

-

-

5

27 140

27 140

100

-

-

3

5 775

5 775

100

-

-

25

157 635

157 635

100

-

-

ANdré

3

11 340

4 840

43

6 5001

57

3

8 675

8 675

100

-

-

2

11 500

11 500

100

-

-

31 515

25 015

79

6 5001

21

Cabernet Sauvignon

30

406 100

394 700

97,2

10 0002

2,5

5

21 800

13 800

63

8 0002

37

10

55 180

55 180

100

-

-

9

52 220

52 220

100

-

-

54

535 300

515 900

96,4

18 0004

3,4

Dunaj

1

500

500

100

-

-

1

500

500

100

-

-

Frankovka modrá

94

3 061 041

2 973 451

97

87 5906

3

4

36 500

36 500

100

-

-

21

180 090

180 090

100

-

-

9

40 765

40 765

100

-

-

128

3 318 396

3 230 806

97

87 5906

3

Modrý Portugal

7

68 490

68 490

100

-

-

2

12 000

12 000

100

-

-

9

80 490

80 490

100

-

-

Neronet

2

7 090

7 090

100

-

-

2

7 090

7 090

100

-

-

Rulandské modré

3

4 300

4 300

100

-

-

4

10 360

9 360

90

1 0001

10

3

11 000

8 000

73

3 0001

27

10

25 660

21 660

84

4 0002

16

Svätovavrinecké

55

2 140 145

2 089 235

98

50 9104

2

7

25 100

24 100

96

-

-

8

145 100

137 600

95

7 5001

5

3

17 220

17 220

100

-

-

73

2 327 565

2 268 155

97,4

58 4105

2,5

Zweigeltrebe

1

1 500

1 500

100

-

-

2

10 750

10 750

100

-

-

3

12 250

12 250

100

-

-

 

ODRODA

Preradené do STV Inak preradené

litre

%

litre

%

AURELIUS

-

-

-

-

-

-

-

-

DEVÍN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIEVČIE HROZNO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Feteasca regala

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 0002

55

-

-

-

-

-

-

4 0002

2,3

Furmint

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chardonnay

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 5001

4

-

-

-

-

-

-

3 5001

1

Irsai Oliver

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lipovina

-

- - -
- - - -

-

-

-

-

Muškát moravský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

Muškát Ottonel

-

-

25 0001

20

-

-

-

-

-

-

25 0001

19

Müller Thurgau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Muškát žltý

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neuburské

-

-

-

-

-

-

-

-

Pálava

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

1 5001

15

-

-

1 5001

3

Rulandské biele

-

-

-

-

- - - -

-

-

2 0001

3

-

-

4 3501

7

-

-

-

-

-

-

6 3502

1

Rizling rýnsky

-

-

-

-

-

-

5 0001

10

-

-

1 7001

3

-

-

11 2503

26

-

-

-

-

-

-

17 9505

3

Rulandské šedé

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 0001

30

-

-

-

-

-

-

4 0001

4

Rizling vlašský

-

-

3 3951

0,1

-

-

-

-

-

-

10 1203

22

-

-

5 2502

10

-

-

-

-

-

-

18 7656

1

Sauvignon

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 4001

25

-

-

-

-

-

-

14 4001

10

Silvánske zelené

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tramín červený

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 0001

24

-

-

2 0001

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 0002

2

Veltlínske červené skoré

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Veltlínske zelené

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 6002

12

-

-

-

-

-

-

8 6002

0,3

Alibernet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ANdré

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cabernet Sauvignon

1 4001

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 4001

0,2

-

-

Dunaj

-

-

-

-

-

-

-

-

Frankovka modrá

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Modrý Portugal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neronet

-

-

-

-

-

-

-

-

Rulandské modré

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Svätovavrinecké

-

-

-

-

-

-

1 0001

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 0001

0,1

Zweigeltrebe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dovoz vína z EU a tretích krajín predstavoval (podľa evidencie a dovozu s certifikátom) spolu 686 257 litrov, pričom z toho bolo 433 928 litrov červeného, 246 511 litrov bieleho a 5 818 litrov ružového vína. Ako krajina pôvodu dovážaného vína bolo najčastejšie deklarované Maďarsko (316478 l) a Bulharsko (305 212 l), potom nasledovalo Francúzsko (30 261 l), Taliansko (21 249 l), Česká republika (11 400 l) a Rakúsko (4 655 l).

Vystavili sme 86 ks formulárov VI 1 (nariadenie EU 883/2001) do tretích krajín v celkovom objeme 28 373 l, z toho v objeme 12 898 l bieleho vína, 11 505 l červeného vína a  3 968 l šumivého vína.

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky sa ako jediná slovenská inštitúcia nachádza sa na zozname inštitúcií EU, ktoré sú oprávnené vydávať formuláre VI 1 pre vývoz vína do tretích krajín. Pri vývoze vína zo Slovenska, ako krajiny pôvodu , do členských krajín EU sú prijímacou krajinou akceptované len protokoly vystavené na VÚVV.

Záverom považujem za dôležité zdôrazniť, že v prehľade vo všetkých prípadoch išlo prevažne o víno pochádzajúce z úrody hrozna z roku 2003, ale koncom novembra sme na žiadosť vinárov zatrieďovali už aj vína z úrody 2004, ktorých kvalita bola v mnohých prípadoch veľmi diskutabilná.

 

Vystavené 20. 6. 2005

Autori textu: RNDr. Jarmila Laštincová,PhD., Ing. Renáta Matlovičová, Ing. Michal Kolárik