Logo UVTIP
Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky

Matuškova 25
831 01Bratislava

Tel.: +421 2 54775647
Fax: + 421 2 54775436
E-mail: office@vuvv.sk
 
 

 

Štatistika o zásobách vína na Slovensku

Kategória   hrozno     mušt   mušt z dovozu
  biele červ.,/ruž. spolu biele červ.,/ruž. spolu biele červ.,/ruž. spolu
Mušt     1025339            
Zahustený mušt     59675           192208
Stolové víno 4301836 1864289 6166125 654116   654116 2501300 200625 2701925
Akostné víno 18610479 8390747 27001226 183709 25848 209557 352125 232052 584177
Víno s prívlastkom 1205314 557675 1762989            
Šumivé víno                  
Sýtené a perl. Víno     0            
Dez., aromatiz. a lik. víno                
Víno celkom 24117629 10812711 34930340 837825 25848 863673 2853425 432677 3286102
Tokajská esencia     0            
Zahustený mušt     0            
Tokajský Furmint     98399            
Tokajská Lipovina     70545            
Tokajský Muškát žltý     5030            
Tok. samorodné suché     286650            
Tok. samorodné sladké   0            
Tok. výber 3 - putňový   6539            
Tok. výber 4 - putňový   6170            
Tok. výber 5 - putňový   7685            
Tok. výber 6 - putňový   7166            
Tokajské víno cekom     488184            

 

Kategória   víno   víno z dovozu   C E L K O M
  biele červ.,/ruž. spolu biele červ.,/ruž. spolu biele červ.,/ruž. spolu
Mušt                 1025339
Zahustený mušt                 251883
Stolové víno     0       7457252 2064914 9522166
Akostné víno             19146313 8648647 27794960
Víno s prívlastkom     0       1205314 557675 1762989
Šumivé víno 74130 0 74130       74130 0 74130
Sýtené a perl. víno     0       0 0 0
Dez., aromatiz. a lik. víno                  
Víno celkom 74130 0 74130 0 0 0 27883009 11271236 39154245
Tokajská esencia                 0
Zahustený mušt                  
Tokajský Furmint                 98399
Tokajská Lipovina                 70545
Tokajský Muškát žltý                 5030
Tok. samorodné suché                 286650
Tok. samorodné sladké                 0
Tok. výber 3 - putňový                 6539
Tok. výber 4 - putňový                 6170
Tok. výber 5 - putňový                 7685
Tok. výber 6 - putňový                 7166
Tokajské víno cekom                 488184

Výroba vína a muštov na Slovensku (kampaň2004), údaje sú v litroch.

preklad:
Production of wine and must in Slovakia to the date 30.11.2004 (in litres)

Category   grape     must   must from import
  white red total white red total white red total
Must     1025339            
Concentrated must     59675           192208
Table wine 4301836 1864289 6166125 654116 0 654116 2501300 200625 2701925
Quality wine 18610479 8390747 27001226 183709 25848 209557 352125 232052 584177
wine with attribute 1205314 557675 1762989            
Sparkling wine                  
Sýtené a perl. Víno     0            
Dez., aromatiz. a lik. víno                
Total wine 24117629 10812711 34930340 837825 25848 863673 2853425 432677 3286102
Tokajská esencia     0            
Zahustený mušt     0            
Tokajský Furmint     98399            
Tokajská Lipovina     70545            
Tokajský Muškát žltý     5030            
Tok. samorodné suché     286650            
Tok. samorodné sladké   0            
Tok. výber 3 - putňový   6539            
Tok. výber 4 - putňový   6170            
Tok. výber 5 - putňový   7685            
Tok. výber 6 - putňový   7166            
Tokaj wine total     488184            

 

Category   wine   wine from import   Total
  white red total white red total white red total
Must                 1025339
Concentrated must                 251883
Table wine     0       7457252 2064914 9522166
Quality wine             19146313 8648647 27794960
wine with attribute     0       1205314 557675 1762989
Sparkling wine 74130 0 74130       74130 0 74130
Sýtené a perl. víno     0       0 0 0
Dez., aromatiz. a lik. víno                  
Total wine 74130 0 74130 0 0 0 27883009 11271236 39154245
Tokajská esencia                 0
Zahustený mušt                  
Tokajský Furmint                 98399
Tokajská Lipovina                 70545
Tokajský Muškát žltý                 5030
Tok. samorodné suché                 286650
Tok. samorodné sladké                 0
Tok. výber 3 - putňový                 6539
Tok. výber 4 - putňový                 6170
Tok. výber 5 - putňový                 7685
Tok. výber 6 - putňový                 7166
Tokaj wine total                 488184

 

Kategória Príjmy Výdaje Zásoby k 30.11.04  
  31.07.04 až 30.11.04 31.07.04 až 30.11.04 biele červ./ruž spolu
Mušt 1660339 916874     651465
Zahustený mušt 258545 317596     279535
Stolové víno 14255728 7039111 13522796 4625726 18148522
Akostné víno 28978360 8998731 26880605 11028702 37909307
Víno s prívlastkom 1831229 765710 3041021 1114237 4155258
Šumivé víno 2131585 1558363 1952057 482507 2434564
Sýtené a perl. Víno 286613 216781 121809 26898 148707
Dez., aromatiz. a lik. víno 0 0 0 0 0
Víno z dovozu 3021259 3895268 48780 613636 662416
Víno celkom 50504774 22473964 45567068 17891706 63458774
Tokajská esencia 0 0     3508
Zahustený mušt 633 6941     19851
Tokajský Furmint 145611 27911     205598
Tokajská Lipovina 70545 38594     120237
Tokajský Muškát žltý 5030 0     10260
Tok. samorodné sladké 568 3639     31081
Tok. samorodné suché 294038 120470     1573485
Tok. výbery 3 - 6 putňové 31946 19364     118581
Tokajské víno cekom 547738 209978     2059242

Stav zásob k 30.11.04(údaje sú v litroch).

Stock of wine in Slovakia to the 30.11.04 (in litres)

Category income Expenditure Stock to 30.11.04  
  31.07.04 - 30.11.04 31.07.04 - 30.11.04 white red/rouge total
Must 1660339 916874     651465
Concentrated must 258545 317596     279535
Table wine 14255728 7039111 13522796 4625726 18148522
Quality wine 28978360 8998731 26880605 11028702 37909307
Wine with attribute 1831229 765710 3041021 1114237 4155258
Rustlling wine 2131585 1558363 1952057 482507 2434564
Sparkling wine 286613 216781 121809 26898 148707
Aromatic wine 0 0 0 0 0
Imported wine 3021259 3895268 48780 613636 662416
Total wine 50504774 22473964 45567068 1789170 63458774
Tokajská esencia 0 0     3508
Zahustený mušt 633 6941     19851
Tokajský Furmint 145611 27911     205598
Tokajská Lipovina 70545 38594     120237
Tokajský Muškát žltý 5030 0     10260
Tok. samorodné sladké 568 3639     31081
Tok. samorodné suché 294038 120470     1573485
Tok. výbery 3 - 6 putňové 31946 19364     118581
Tokaj wine total 547738 209978     2059242

 

 

Vystavené 15. 6. 2005

Autor textu: RNDr. Jarmila Laštincová,PhD.