Logo UVTIP Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

PPA
Trenčianska 55
821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 58243 263
Fax: + 421 2 53418 151
E-mail: LHana@apa.sk

 


Spotrebitelia sa po vstupe do EÚ upokojili

Vstup Slovenska do EÚ vyvolával celý rad otázok, najmä aký vplyv bude mať na spotrebiteľské ceny potravín. Masmédia pripravovali spotrebiteľa na výrazný rast cien ryže, banánov a cukru. Jeden a pol mesiaca po vstupe Slovenska do Európskej únie je predčasné hodnotiť vývoj situácie, ale v zásade môžeme konštatovať, že mediálna kampaň pred vstupom napomohla k tomu, že spotrebitelia sa cukrom a  ryžou predzásobovali a obchodníci nezaváhali a začali zvyšovať najmä ceny cukru pred vstupom do Únie už v apríli. Na trhu sa naplno prejavil zákon ponuky a dopytu a jeho vplyv na cenu tovarov. Po vstupe klesol dopyt po cukre a v júni sme už mohli registrovať akciové ceny 21,90 Sk/kg. Zvyšovanie spotrebiteľských cien cukru, ktorý sa predáva zo zásob z minuloročnej kampane nebolo opodstatnené. EÚ tiež pripravuje zmeny v  režime pre cukor. Očakáva sa znižovanie ochrany pred dovozom lacnejšieho cukru z tretích krajín, čo prinesie znižovanie spotrebiteľských cien cukru.

Ceny ostatných potravinárskych tovarov sa po vstupe do únie výraznejšie nezmenili. Od začiatku roka 2004 ceny potravín vzrástli vplyvom zmeny DPH. V máji po vstupe do EÚ už obchodníkom nezostalo veľa manévrovacieho priestoru na zvyšovanie cien potravín. Zvýšenie DPH o 5 %však zaradilo Slovensko medzi krajiny s najvyšším daňovým zaťažením základných potravín. V krajinách EÚ 15 majú síce vyššie ceny základných potravín, ale v porovnaní s výškou príjmu je vynakladaný podiel financií z rodinných rozpočtov na potraviny nižší ako na Slovensku.

Zvyšujúca sa konkurencia medzi jednotlivými obchodnými reťazcami je však jeden z hlavných faktorov, ktorý pevne drží ceny potravinárskych výrobkov. Druhým limitujúcim faktorom je rast príjmov obyvateľstva. Napriek tomu, že vláda informovala o raste reálnych miezd, obyvatelia s nízkymi príjmami skôr pocítili dopad zvýšených cien energií a ďalších životných nákladov, ktoré v I. štvrťroku čiastočne eliminoval pomalší rast cien potravín. Ak totiž odpočítame vplyv 5 percentného zvýšenia DPH tak zistíme, že obchod predával niektoré potraviny “lacnejšie”, než v rovnakom období minulého roku. Z toho jednoznačne vyplýva, že obchod vyvinul silný tlak na ceny v celej výrobno-spracovateľskej vertikále.

Po vstupe do EÚ sa na trhu s potravinami, s výnimkou avizovaného zvýšenia cien banánov, cukru a ryže, nič mimoriadnejšie neudialo, čo upokojilo spotrebiteľov. Vzhľadom na skutočnosť, že Slovensko má na celkovej produkcii potravín v rámci EÚ nižší podiel ako 1 %, bude situácia na trhu pod značným vplyvom okolitých krajín. S rastom príjmov sa budú zvyšovať aj ceny potravín.

Slovenský výber 7-8/04

Vystavené 27. 8. 2004

Autor textu: Ing. Ladislav Hána