Potravinárstvo

 
Späť
Linky
Bezpečnosť potravín a výživa (pridané 15.12.2010)
Kontaktný bod SR pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (pridané 15.12.2010)
Legislatíva
Vestníky MPRV SR
Odborné informácie
Rastlinná biomasa fortifikovaná selénom - hodnotný zdroj Se vo výžive ľudí a zvierat Autori textu: prof. Ing. Ivan Michalík, DrSc.; prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. (vystavené 11.6.2013)
Pre budúcu potravinovú bezpečnosť je významný výskum rastlín (Zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.10, str.7) (vystavené 15.12.2010)
Potreba novej "zelenej revolúcie" pre potravinovú bezpečnosť (Zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XI, 2009, č.9, str.2) (vystavené 11.12.2009)
Predpokladá sa ďalšie zníženie svetových zásob cukru (Zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XI, 2009, č.9, str.19) (vystavené 27.11.2009)
Kvalita a zloženie surového kravského mlieka z pohľadu správnej výživy ľudí Autori textu: Ing. V. Foltys, PhD.; Ing. K. Kirchnerová, PhD. (vystavené 17.7.2009)
Komisárka Boelová sa zameriava na politické nástroje pre potravinovú bezpečnosť (zdroj: Agra Europe, č. 2353, 20. marec 2009, M/2)
Niekoľko zaujímavostí o ovčom mlieku a bryndzi Autori textu: Ing. Jaroslav Špánik; doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.; RNDr. Róbert Kubinec, CSc. (vystavené 7.7.2009)
EÚ sprísňuje kontroly zdravia rastlín (vystavené 30.6.2009)
Označovanie potravín
Význam hydinového mäsa ako funkčnej potraviny vo výžive človeka
Využitie princípu mendelovskej radomizácie pri odhalovaní etiologickej úlohy protektívnych látok vo výžive
Niektoré vlastnosti rastlinných materiálov vo vzťahu k ich protektívnej hodnote
Význam vajec ako funkčnej potraviny vo výžive človeka
Víno a vinárstvo v kontexte stupňujúceho sa protialkoholického tlaku
Jablčno - mliečne kvasenie vo vínach
Kontrola výskytu a monitoring cudzorodých látok v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR
Prehľad o preskúšaní a zatriedení vín za rok 2004
Štatistika o zásobách vína na Slovensku
Uvádzanie vína do obehu v SR
Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo po vstupe do EÚ
Slovensko v EÚ – príležitosti a ohrozenia
Agro-potravinársky komplex po vstupe do EÚ
Spotrebitelia sa po vstupe do EÚ upokojili
Otázky a odpovede týkajúce sa GMO v EÚ
Zásady správnej výrobnej praxe a projekty HACCP pre prvovýrobu mlieka