Pôda

 
Späť
Zmeny obsahu P a K pri rozdielnom obrábaní pôd Autori textu: Ing. Božena Šoltysová, PhD.; Ing. Martin Danilovič, PhD. (vystavené 13.2.2014)
Minimalizačné obrábanie pôdy a pôdne kondicionéry pri pestovaní kukurice na zrno Autor textu: Ing. Andrej Hnát (vystavené 29.1.2014)
Ekonomika dlhodobých pokusov poľných plodín zakladaných rôznymi systémami Autori textu: Ing. Rastislav Bušo, PhD.; Ing. Roman Hašana, PhD. (vystavené 21.1.2014)
Vzťah medzi pôdnou organickou hmotou a pôdnou textúrou Autor textu: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD. (vystavené 23.10.2013)
Komposty a ich vplyv na pôdu a úrodu Autor textu: Ing. Mária Kmeťová (zdroj: Naše pole 10/2013 str. 24) (vystavené 18.10.2013)
Vzťah medzi pôdnou organickou hmotou a pôdnou štruktúrou Autor textu: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD. (vystavené 16.10.2013)
Fosfor a transgénne rastliny Autor textu: Ing. Norbert Britaňák, PhD. (vystavené 27.6.2013)
Organický uhlík a humusové látky pri rozdielnom obrábaní pôdy Autori textu: Ing. Božena Šoltysová, PhD.; Ing. Martin Danilovič, PhD.
(vystavené 4.2.2013)
Minimalizačné obrábanie pôdy pri pestovaní kukurice na zrno Autor textu: Ing. Andrej Hnát (vystavené 15.1.2013)
Nové kritériá pre vymedzenie znevýhodnených oblastí Autor textu: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. (vystavené 9.1.2013)
Prínosy živých organizmov pre úrodnosť pôdy Autori textu: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.; doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
(In: Naše pole č. 10/2012, s. 42-43. ISSN: 1335-2466) (vystavené 11.12.2012)
Vplyv pôdoochrannej technológie na obsah organického uhlíka v pôde Autor textu: RNDr. Gabriela Barančíková (zdroj: Naše pole 7/2012) (vystavené 9.10.2012)
Agrolyzimetrická stanica pre racionálne hospodárenie na pôde Autori textu: Ing. Jozef Gubiš,PhD.; Mgr. Marcela Gubišová; Ing. Alžbeta Žofajová,PhD.; RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.; RNDr. Ivan Matušek; Ing. Július Plško (vystavené 21.8.2012)
Príprava pôdy pod hrach siaty Autor textu: Doc. Ing. Eva Candráková, PhD.(vystavené 2.5.2012)
Biologická úrodnosť pôdy Autori textu: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.; doc. Ing. Milan Macák, Dr. (In: Naše pole. roč. 15, č. 11, 2011, s. 44-45. ISSN: 1335-2466) (vystavené 15.12.2011)
Trendy v zmenách fyzikálnych vlastností pri rôznom obrábaní pôdy Autori textu: RNDr. Dana Kotorová, PhD.; Ing. Jana Jakubová (vystavené 8.12.2011)
Obrábanie pôdy versus choroby a škodcovia Autor textu: Ing. Peter Bokor, PhD. (vystavené 30.11.2011)
Vplyv obrábania pôdy a hnojenia na produkciu osevného postupu Autori textu: Ing. Štefan Žák, CSc.; Ing. Soňa Gavurníková (vystavené 13.10.2011)
Vplyv obrábania na biologické vlastnosti pôdy Autori textu: Ing. Zuzana Lehocká, PhD.; Ing. Magdaléna Bieliková (vystavené 29.6.2011)
Fyzikálne vlastnosti černozemí Podunajskej nížiny Autor textu: Ing. Vladimír Šimanský, PhD. (vystavené 14.6.2011)
Vplyv obrábania na fyzikálne vlastnosti pôdy Autor textu: Ing. Marta Klimeková (vystavené 3.6.2011)
Zhutnenie pôdy stále problematické Autor textu: Ing. Rastislav Bušo, PhD. (vystavené 1.2.2011)
Základné pôdne a morfometrické charakteristiky Bratislavského samosprávneho kraja Autori textu: Ján Styk; Slávka Bohunčáková; Boris Pálka; Katarína Orságová (zdroj: Naše pole 12/2010) (vystavené 26.1.2011)
Vplyv obrábania pôdy na úrodu pšenice letnej formy ozimnej a jej vlastnosti Autor textu: Ing. Rastislav Bušo, PhD. (vystavené 24.1.2011)
Základné pôdne a morfometrické charakteristiky Žilinského samosprávneho kraja Autori textu: Katarína Orságová; Ján Styk; Slávka Bohunčáková; Boris Pálka (zdroj: Naše pole 11/2010) (vystavené 14.12.2010)
Vplyv priemyselných hnojív na parametre pôdy a kvalitu produkcie Autor textu: doc. Ing. Peter Kováčik, PhD. (vystavené 30.11.2010)
Základné pôdne a morfometrické charakteristiky Prešovského samosprávneho kraja Autori textu: Slávka Bohunčáková; Katarína Orságová; Ján Styk; Boris Pálka (zdroj: Naše pole 10/2010) (vystavené 5.11.2010)
Pôdny prísušok a spôsoby jeho eliminácie Autor textu: Ing. Vladimír Šimanský, PhD. (vystavené 21.10.2010)
Základné pôdne a morfometrické charakteristiky Trenčianskeho samosprávneho kraja Autori textu: Boris Pálka; Slávka Bohunčáková; Katarína Orságová; Ján Styk (zdroj: Naše pole 9/2010) (vystavené 29.9.2010)
Základné pôdne a morfometrické charakteristiky Banskobystrického samosprávneho kraja Autori textu: Ján Styk; Katarína Orságová; Boris Pálka; Slávka Bohunčáková (zdroj: Naše pole 8/2010) (vystavené 13.9.2010)
Základné pôdne a morfometrické charakteristiky Košického samosprávneho kraja Autori textu: Katarína Orságová; Boris Pálka; Slávka Bohunčáková; Ján Styk (zdroj: Naše pole 7/2010) (vystavené 13.7.2010)
Základné pôdne a morfometrické charakteristiky Trnavského samosprávneho kraja Autori textu: Slávka Bohunčáková; Boris Pálka; Katarína Orságová; Ján Styk (zdroj: Naše pole 6/2010) (vystavené 12.7.2010)
Základné pôdne a morfometrické charakteristiky Nitrianskeho samosprávneho kraja Autori textu: Boris Pálka; Slávka Bohunčáková; Katarína Orságová; Ján Styk (zdroj: Naše pole 5/2010) (vystavené 26.5.2010)
Stane sa obrábanie pôdy klímo-obranným? Autori textu: Ing. Štefan Tóth, PhD.; Ing. Gabriela Šrojtová; Ing. Božena Šoltysová, PhD.; Ing. Martin Danilovič, PhD. (vystavené 8.4.2010)
Pravidlá pre zmenu využívania pôdy nebudú schválené do konca roku 2010 (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XII, 2010, č.1, str.12) (vystavené 26.3.2010)
ASP sa musí robiť. Tak prečo z toho nevyťažiť maximum! Autor textu: Ing. Pavol Halaj, PhD. (vystavené 16.2.2010)
Spoločenstvá nematód ako odraz ekologického stavu pôdneho prostredia Autori textu: Ing. Andrea Čerevková, PhD.; Ing. Marek Renčo, PhD. (vystavené 12.2.2010)
Pôdoochranné systémy obrábania pôdy pod jačmeň jarný Autori textu: Ing. Martin Danilovič, PhD.; Ing. Božena Šoltysová, PhD. (vystavené 27.1.2010)
Rozdielne obrábanie pôdy vo vzťahu k pôdnym vlastnostiam a zásobe vody v pôdnom profile Autori textu: Ing. Rastislav Mati, CSc.; RNDr. Dana Kotorová, PhD.; Ing. Božena Šoltysová, PhD. (vystavené 8.12.2009)
Rôzne systémy obrábania pôdy - za a proti Autor textu: Ing. Rastislav Bušo, PhD. (vystavené 4.12.2009)
Ovplyvňujú PCB - látky ešte stále kvalitu pôdneho fondu na Východoslovenskej nížine? Autor textu: RNDr. Igor Danielovič, PhD. (vystavené 12.11.2009)
Manažment pôdy dôležitý v boji s klimatickou zmenou (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo) (vystavené 7.5.2009)
Upozornenie na pokles pôdneho uhlíka (zdroj: Svetové pôdohospodárstvo) (vystavené 24.4.2009)
Rezervy vo využití poľnohospodárskeho pôdneho fondu v SR pre alternatívne využitie Autor textu: Ing. Adriana Baráková, SPU Nitra
Vplyv rôznych technológií obrábania pôdy na zmeny koeficienta štruktúrnosti Autori textu: Ing. Štefan Žák, CSc., Ing. Marta Klimeková, Ing. Zuzana Lehocká, Ing. Rastislav Bušo, PhD., SCPV - VÚRV Piešťany
Bilancia pôdnej organickej hmoty v konvenčnom a organickom obrábaní pôdy Autori textu: Ing. Štefan Žák, CSc., Ing. Zuzana Lehocká, Ing. Marta Klimeková, Ing. Rastislav Bušo, PhD., SCPV - VÚRV Piešťany
Indikátory kvality vinohradníckej pôdy Autori textu: RNDr. Pospíšilová Ľ., CSc. a Ing. Pokorný E., CSc., RNDr. Laštincová J., PhD.
Porovnanie vstupov energií pri rôznej príprave pôdy pod viacročné krmoviny Autori textu: Ing. Ladislav Kováč, PhD., RNDr. Dana Kotorová, PhD.
Bilancia uhlíka v pôde pri rôznej agrotechnike Autor textu: Ing. Božena Šoltysová, PhD.
Čiernica Autor textu:Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Slanisko Autor textu:Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Fluvizem Autor textu:Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Hnedozem Autor textu:Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Černozem Autor textu:Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Rendzina Autor textu:Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Regozem Autor textu:Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Ranker Autor textu:Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Pseudoglej Autor textu:Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Podzol Autor textu:Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Luvizem Autor textu:Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Kambizem Autor textu:Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Pamätajme na úpravu pôdnej reakcie vápnením Autor textu: Ing. Radoslav Bujnovský, CSc.
Chráňme pôdu, je zraniteľná! Autori textu: RNDr. Jarmila Makovníková, CSc. - Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Antropogénny faktor v znečisťovaní pôdy - východisko prijímania ochranných opatrení Autori textu: RNDr. Jarmila Makovníková, CSc. - Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Potenciálny odhad rizík antropogénneho vplyvu na základe cieleného monitoringu pôd Autor textu: RNDr. Jarmila Makovníková, Csc.
Vplyv obrábania pôdy na rozloženie obsahu živín v ornici Autor textu: RNDr. Dušan Miklovič, Csc.
Preventívne opatrenia proti vodnej erózii. Autor textu: Ing. Pavel Jambor
Význam diagnostiky obsahu dusíka v pôde pre výživu rastlín Autori textu: Prof. Ing. Bízik, Ján, DrSC., Ing. Zápotočný, Vladimír