Ing. Karol Považan - AGRASERVIS
038 41 Košťany nad Turcom 321
Slovenská republika

Tel.: +421 (0)43 4223450
Tel./fax: +421 (0)43 4220718
E-mail: agraservis@agraservis.sk

 

 

VYKUROVACIE PELETY EKOVER

Pelety sú vyrobené z rastlinného odpadu, ktorý vzniká pri čistení a sušení poľnohospodárskych plodín. Lisovaním pod vysokým tlakom sa dosahuje vysoká merná hmotnosť peliet (minimalizuje sa objem a prašnosť pôvodného materiálu).

Pelety s priemerom 6-8 mm sú vyrobené bez použitia chemických prísad (lepidiel). Výhrevnosť paliva Ekover je porovnateľná s výhrevnosťou hnedého uhlia (17 MJ/kg).

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

 

 

Vystavené: 18.10. 2006