Biomasa a jej energetické využitie v lesníctve a poľnohospodárstve - pozvánka na vzdelávaciu aktivitu

Vzdelávacia aktivita sa uskutoční na Technickej univerzite vo Zvolene v termíne 24.-26.11.2010. Aktivita je pre účastníkov bezplatná, spolufinancovaná zo zdrojov ES a je určená hlavne pre pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva, vlastníkov poľnohospodárskej a lesnej pôdy a pod.

Viac informácií o vzdelávacej aktivite ako aj možnosť registrácie nájdete tu.Vystavené 2.11.2010