Logo AGROTECH

Výstavisko TMM, a.s.

Pod Sokolicami 43, Trenčín
Obchodná skupina 2

tel./fax: 00421-32-7432 382
e-mail: os23@tmm
 


Seminár "Využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely" 
Garant: AGROBIOENERGIA – Združenie pre poľnohospodársku biomasu Rovinka
Dátum a čas konania: 25.10. 2006 od 13.00 do 15.00 h

Ďalšie informácie

 

Vystavené: 11.9. 2006