Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova ul. č. 12
815 26 Bratislava

Tel: 02/52733800
 


Upozornenie  

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje, že v časti Priame platby/Rok 2007 bola uverejnená doplnenáVýzva na predkladanie žiadostí o zaradenie nákupcov a prvých spracovateľov do zoznamu schválených prevádzkovateľov“ v rámci poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín spolu s prílohami č. 1 a 2.
        Termín predkladania Žiadosti o zaradenie nákupcov a prvých spracovateľov do zoznamu schválených prevádzkovateľov spolu s prílohami zostáva nezmenený.

Výzva
Žiadosť o registráciu nákupcu energetických plodín
Žiadosť o registráciu spracovateľa energetických plodín

Vystavené: 26.11. 2007