Seminár: "Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy"
ktorý sa uskutoční 22. mája 2007 v aule NR2 Žilinskej univerzity v Žiline a 23. mája 2007 v Kysuckom Lieskovci

 

Cieľ seminára

Cieľom seminára je zvýšiť informovanosť o biomase ako najperspektívnejšom obnoviteľnom zdroji energie na Slovensku, vytvoriť priestor na prezentáciu skúseností, konkrétnych možností riešenia problémov a diskusiu.

Organizátorom seminára je Združenie BIOMASA  spolu s Katedrou energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Seminár je spolufinancovaný Európskou úniou.

V prípade záujmu nás kontaktuje prostredníctvom e-mailu na adrese:

peter.krissak@fstroj.uniza.sk, tel. čísle: 0915 997 250 alebo zašlite vyplnenú prihlášku poštou (faxom) do 15. mája 2007.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť!