Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19
827 15 Bratislava

Tel: 02/48547017
 


Seminár "Obnoviteľné zdroje energie: Biomasa a bioplyn na Slovensku" 

organizovaný Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou dňa 17. októbra 2006 v priestoroch Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15  Bratislava (Tel: 02/48547017). Seminár je pripravovaný za podpory BMWI (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie - Spolkové ministerstvo pre hospodárs tvo a technológiu) a dena (Deutsche Energie-Agentur – Nemecká energetická agentúra).


Cieľ seminára

Seminár je zameraný na sprostredkovanie aktuálnych poznatkov a výmenu informácií a skúseností v oblasti obnoviteľných zdrojov energie medzi účastníkmi zo Slovenska a Nemecka ako i predstavenie technológií nemeckých firiem z danej oblasti. V neposlednom rade by podujatie malo viesť k vzniku spolupráce a založeniu partnerstiev medzi slovenskými a nemeckými firmami. Ponúka tiež možnosť získať odpovede na Vaše konkrétne otázky a problémy, s ktorými sa stretávate v praxi.

 

Vystavené: 18.9. 2006