Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Tel: 02/59266111
 


Minister Vladimír Chovan o alternatívnych zdrojoch energie

V utorok 29. septembra 2009 sa v hoteli Šachtičky v Banskej Bystrici uskutoční medzinárodná konferencia Poľnohospodárska biomasa - alternatívny zdroj energie, ktorá sa koná pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR Vladimíra Chovana.

Konferenciu organizuje Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky Rovinka s podporou ministerstva pôdohospodárstva SR a jej cieľom je poskytnúť záujemcom najnovšie informácie a poznatky o využití poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla, výrobu bioplynu a následne elektrickej energie. Hovoriť sa bude i o možnostiach na využitie biomasy na výrobu tuhých palív a rezervách vo využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu na pestovanie biomasy. Poskytnuté budú taktiež informácie o možnosti podpory projektov na spomínané energetické využívanie biomasy.

Vystavené 22. 9. 2009