TECHNICKÁ PODPORA INFORMAČNÉHO CENTRA PRE PORADENSTVO  
Agroinštitút Nitra, š.p.
Akademická 4, 949 01 Nitra
Ing. Zuzana Vasilenková
tel: 037/7910 293
e-mail: vasilenkova@agroinstitut.sk
Agroinštitút Nitra, š.p.
Akademická 4, 949 01 Nitra
Mgr. Juraj Tomka
tel: 037/7910 292
e-mail: tomka@agroinstitut.sk
Späť