CENTRUM PÔDOHOSPODÁRSKEHO PORADENSTVA A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA  
Agroinštitút Nitra, š.p.
Akademická 4, 949 01 Nitra
Ing. Pavel Daniš tel: 037/ 7910 231
fax: 037/ 7910 159
e-mail: danis@agroinstitut.sk
Agroinštitút Nitra, š.p.
Akademická 4, 949 01 Nitra
Ing. Eva Barboriaková tel: 037/ 7910 217
e-mail: barboriakova@agroinstitut.sk
Späť