CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ! (551 záznamov)  
  Názov chemikálie Názov skupiny
361 NOVOZIR MN 80 Dezinfekčné a konzervačné prostriedky
362 NURELLE D Prípravky proti živočíšnym škodcom
363 NURELLE MAX Prípravky proti živočíšnym škodcom
364 OMITE 30 WP Prípravky proti živočíšnym škodcom
365 OPTICA Prípravky proti burinám
366 OPTICA TRIO Prípravky proti burinám
367 OPUS Prípravky proti hubovým chorobám
368 ORIUS 25 EW Prípravky proti hubovým chorobám
369 ORNAMENT 250 EW Prípravky proti hubovým chorobám
370 ORTUS 5 SC Prípravky proti živočíšnym škodcom
371 P-ETHO DOUBLE nezadané
372 PANOCTINE 35 LS Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom
373 PANTERA 40 EC Prípravky proti burinám
374 PARDNER 22,5 EC Prípravky proti burinám
375 PC-ECOLURE Prípravky na zisťovanie výskytu škodlivých alebo užitočných organizmov
376 PC-ECOLURE F nezadané
377 PC-ECOLURE TUBUS Prípravky na zisťovanie výskytu škodlivých alebo užitočných organizmov
378 PCIT-ECOLURE Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva
379 PCIT-ECOLURE F nezadané
380 PCIT-ECOLURE TUBUS Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva
Predchádzajúci list A B C D E É E F G H I J K L M N O P Q R S s S Š T U V W X Z Ž
Späť
Nasledujúci list