CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SPICAL
Výrobca KOP
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BOT
Úprava - typ formulácie -
Účinná látka - názov Amblyseius californicus
Účinná látka - obsah v prípravku -
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-20-0959
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2018
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť