CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SPECTRUM
Výrobca BAS
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAS
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov dimethenamid-P
Účinná látka - obsah v prípravku 720 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín III
Registračné číslo ÚKSÚP-u 03-11-0611
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť