CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SONATA 60 WG
Výrobca BCM
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov mancozeb / fenamidone
Účinná látka - obsah v prípravku 500 g.kg-1 / 100 g.kg-1
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 04-02-0664
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť