CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SOLAR
Výrobca BAS
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAS
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov cinidon-etyl
Účinná látka - obsah v prípravku 200 g.l-1
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín III
Registračné číslo ÚKSÚP-u 99-11-0466
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť