CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SK-600
Výrobca AHM
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia AHM
Zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR DUC
Úprava - typ formulácie SL
Účinná látka - názov mecoprop- p
Účinná látka - obsah v prípravku 600 g/l
Klasifikácia Xn
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-11-0857
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.5.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd 2
Späť