CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SILWET L 77
Výrobca CHU
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia CHR
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov heptamethyltrisiloxan modifokovaný polyalkylenoxidom
Účinná látka - obsah v prípravku 84%
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín III
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-22-0862
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2014
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť