CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SIGNUM
Výrobca BAS
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAS
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov boscalid / pyraclostrobin
Účinná látka - obsah v prípravku 267 g.kg-1 / 67 g.kg-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-02-0781
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 15.11.2009
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť