CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SHAVIT F 71,5 WP
Výrobca MAW
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia MAC
Zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR ART
Úprava - typ formulácie WP
Účinná látka - názov folpet / triadimenol
Účinná látka - obsah v prípravku 700 g.kg-1 / 15 g.kg-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-02-0834
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť