CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SFERA 535 SC
Výrobca BCM
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie SC
Účinná látka - názov trifloxystrobin / cyproconazole
Účinná látka - obsah v prípravku 375 g.l-1 / 160 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-02-0895
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2015
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť