CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SFERA 267,5
Výrobca BCM
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov trifloxystrobin / cyproconazole
Účinná látka - obsah v prípravku 187,5 g.l-1 / 80 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín III
Registračné číslo ÚKSÚP-u 03-02-0624
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť