CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SENCOR 70 WP
Výrobca BCM
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie WP
Účinná látka - názov metribuzin
Účinná látka - obsah v prípravku 700 g.kg-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 3217
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť