CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SEKATOR
Výrobca BCF
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov amidosulfuron / iodosulfuron-methyl
Účinná látka - obsah v prípravku 50 g.kg-1 / 125 g.kg-1
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 99-11-0482
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť