CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SCENIC 80 FS
Výrobca BCM
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie FS
Účinná látka - názov prothioconazole / fluoxastrobin / tebuconazole
Účinná látka - obsah v prípravku 37,5 g.l-1 / 37,5 g.l-1 / 5 g.l-1
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-01-0825
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2009
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť