CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SANMITE 20 WP
Výrobca NSS
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia ARA
Úprava - typ formulácie WP
Účinná látka - názov pyridaben
Účinná látka - obsah v prípravku 200 g.kg-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 3768
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť