CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SANATEX VS
Výrobca TOR
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia TOR
Úprava - typ formulácie SL
Účinná látka - názov hexametylentetramin
Účinná látka - obsah v prípravku 2,50%
Klasifikácia Xi
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-09-0732
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd 2
Späť