CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SAMSON
Výrobca ISH
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia ISK
Úprava - typ formulácie SC
Účinná látka - názov nicosulfuron
Účinná látka - obsah v prípravku 40 g.l-1
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-11-0704
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť