CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) SALTO 50 EC
Výrobca SID
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia ISS
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov alachlor
Účinná látka - obsah v prípravku 480 g.l-1
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín II
Registračné číslo ÚKSÚP-u 02-11-0602
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 18.6.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd 2
Späť