CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KUPRIKOL 50
Výrobca NEA
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia POL
Úprava - typ formulácie WP
Účinná látka - názov oxychlorid-Cu / (obsah Cu)
Účinná látka - obsah v prípravku 840 g.kg-1 / (500 g.kg-1)
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-02-0875
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2014
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť