CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KUMULUS WG
Výrobca BAS
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAS
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov síra
Účinná látka - obsah v prípravku 800 g.kg-1
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 96-02-0262
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť