CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KRETOL 5 G
Výrobca ORG
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia GAL
Účinná látka - názov 2-hydroxyethyl-butyl sulfid
Účinná látka - obsah v prípravku 45%
Klasifikácia Xn
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 03-09-0651
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť